Testo e traduzione della canzone Kasia Nosowska - Pani Pasztetowa

Obraziłam się na świat
Offeso nel mondo
Nie mieszkam tam gdzie dawniej
Io non vivo dove precedentemente
Od miesiąca
Dal mese
Mym domem jest lodówka
La mia casa è un frigorifero

Lubię jeść
Mi piace mangiare
Więc mało jest miejsc
Quindi, ci sono pochi posti
Gdzie mogłabym
Dove poteva
Czuć się szczęśliwsza
Si sentono più felici

Na białych drzwiach
La porta bianca
Wywieszka czarna
Il segno nero
A na niej na żółto me nazwisko
E il suo nome mio in giallo
Mam tu wszystko
Ho tutto
Czego trzeba
Quello che vi serve
Święty spokój
La pace della mente
I ulubioną porę roku
E la tua stagione preferita dell'anno

Łapy precz
Giù le mani
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo
ha ha ha...
ah ah ah ...

Czasami tylko
A volte solo
Żal ogarnia mnie
Il dolore mi ha sopraffatto
Z powodu braku
In assenza di
Miłosnych wzlotów
Love-ups

Lecz właśnie wczoraj
Ma proprio ieri
Coś zdarzyło się
Qualcosa è successo a
pan pasztet
Mr. Pate
Poprosił mnie o rękę
Mi ha chiesto di sposarlo

Zgodzę się
Sono d'accordo
Bo myślę że ja
Perché penso che ho
Także coś do niego czuję
Anche qualcosa che provo per lui
Znamy się krótko
Ci conosciamo brevemente
Lecz mam przeczucie że
Ma ho la sensazione che
Miło będzie
Sarebbe bello
Razem się zestarzeć
Tempo di invecchiare

Łapy precz
Giù le mani
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo
ha ha ha...
ah ah ah ...

Łapy precz
Giù le mani
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo

Łapy precz
Giù le mani
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo
Nie dzielę się jedzeniem
Io non divido il cibo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P