Testo e traduzione della canzone Kasia Kowalska - Wyznanie

Mogę wszystko Ci dać
Posso darti tutto
Wszystko czego Ci brak
Tutto ciò che ti manca
By przy Tobie znów być
Per essere di nuovo con voi
Tak blisko znów
Quindi richiudere

Powiedz tylko, że chcesz
Basta dire che si desidera
Nie odrzucaj dziś mnie
Non respingermi oggi
Nawet gdy dotyk mój sprawia Ci ból
Anche se si sente il mio dolore si fa
Tylko ból
Solo il dolore
Jeśli wierzysz dziś, że możesz zmienić to
Se credete ancora che si può cambiare
Jeśli sprawisz, że ja też zapragnę Cię
Se fate che volevo anche tu

Dzisiaj zobaczysz mnie
Oggi mi vedrai
Taką jak widzieć chcesz
Come ad esempio si desidera visualizzare
Dzisiaj siłę Ci dam
Oggi vi darò la forza
I uwierzysz, że
Credo che
Pójdę gdzie zechcesz mnie
Vado dove mi vuoi
Zobaczyć i mieć
Vedere ed essere
Nawet gdy dotyk Twój
Anche se si sente la tua
Sprawi mi ból
Mi causano dolore
Tylko ból
Solo il dolore

Pozwól być blisko tak
Permettetemi di essere quasi in modo
Tak byś poczuł miłość mą
Così si sente il mio amore
Chcę byś żył tym co ja
Io voglio che tu viva quello che ho
Chcę Ci ofiarować to
Voglio che dà
Teraz wiem jak bardzo Cię chcę
Ora so quanto vuoi
I czuję to tak
Mi sento così
I chcę żebyś poczuł i pragnął jak ja
E voglio che tu senti e come volevo
Nie pozwól mi odejść gdy bardzo
Non lasciarmi andare quando un
Tak bardzo Cię
È così tanto
Chcę
Voglio

Jeśli wierzysz dziś, że możesz zmienić to
Se credete ancora che si può cambiare
Jeśli sprawisz, że ja też zapragnę Cię
Se fate che volevo anche tu
Za tę chwilę oddałabym wszystko
Per il momento, darei qualsiasi cosa
Gdybyś tylko pragnął mnie
Se mi volevi solo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P