Testo e traduzione della canzone Kasia Kowalska - Czekam Bojê Siê

Gdyby ktoś mi odpowiedział
Se qualcuno ha detto,
Najprościej
Il più semplice
Czemu czuję niepokój wciąż
Perché mi preoccupo ancora
Gdybyś chciał zrozumieć niemoc
Se si vuole capire l'impotenza
W mej głowie
Nella mia testa
Gdybyś chciał być tylko ze mną
Se si vuole stare da solo con me

Czekam Boże mój
Aspettando il mio Dio
A ty mi wiążesz ręce
E tu mi dici di legare le mani
Czekam boję się
Sto aspettando ho paura
Że już nie wrócisz więcej
Che non è tornato più

W każdą noc gdy widzę ciemność
Ogni notte quando vedo un buio
Najbardziej
Più
Znów brakuje mi twoich rąk
Ancora una volta, mi mancano le tue mani
Gdybyś chciał zrozumieć niemoc
Se si vuole capire l'impotenza
W mej głowie
Nella mia testa
Gdybyś chciał być tylko ze mną
Se si vuole stare da solo con me

Czekam Boże mój
Aspettando il mio Dio
A ty mi wiążesz ręce
E tu mi dici di legare le mani
Czekam boję się
Sto aspettando ho paura
Że już nie wrócisz więcej
Che non è tornato più

Gdyby tylko Bóg dziś zobaczyć mógł
Se solo Dio poteva ora vedere
Ile każdy z nas w sobie grzechów ma
Come ognuno di noi nel peccato ha
Czułby pewnie żal bo odkupienie dał
Io probabilmente sarei sentito dispiaciuto per il rimborso dato
Całej masie psów które czynią ból
Tutto il peso dei cani che rendono il dolore
Gdyby karał też tych niosą śmierć
Se punito coloro letale
Patrzył winnym w twarz tak by czuli strach
Sembrava così in colpa di fronte a provare paura

Czekam Boże mój
Aspettando il mio Dio
A ty mi wiążesz ręce
E tu mi dici di legare le mani
Czekam boję się
Sto aspettando ho paura
Że już nie wrócisz więcej
Che non è tornato più


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P