Testo e traduzione della canzone Kasia Kowalska - Cukierek

Nie wmawiaj mi
Non dirmi
Że Cię nie mogę zjeść
Che non si può mangiare
Że zdradą jest mój każdy kęs
Questo è un tradimento di ogni mio morso
Choć masz swe imię, wagę, nawet cień
Mentre si ha il loro nome, il peso, anche ombra
Chcę żebyś złudzeń pozbył się
Voglio che sbarazzarsi di illusioni
Naiwniak!!!
Fool!
Nie możesz odejść
Non si può andare
Patrzeć mi w oczy
Guardami negli occhi
Nie możesz mi uciec
Non puoi scappare
Sprzedali mi Cię
Mi hai venduto

Próbujesz wmówić
Si sta tentando di convincere
Że tak smakuje ból
Che ha un sapore del dolore
Gdy ktoś kogoś gryzie mocno tak jak ja!!!
Quando qualcuno morde qualcuno molto simile a me!
Że nawet słodycz traci urok swój
Che anche dolcezza perde il suo fascino
Gdy zechcą ją na siłę brać
Se vogliono prendere con la forza

Nie wmawiaj mi
Non dirmi
Czy chcesz też czy nie
Lo vuoi o no
Mój jesteś już
My're già
I tak Ciebie zjem
E così si mangia

Nigdy nie zgadnę ile we mnie jest
Mai indovinare quanto è in me
Nadwagi, której boję się tak
Sovrappeso, che ho paura così
To czego pragnę tak to słodycz jest
Questo è quello che voglio quindi è dolcezza
To czego pragnę tak on właśnie ma
Questo è quello che voglio così ha appena

Nie wmawiaj mi
Non dirmi
Czy chcesz też czy nie
Lo vuoi o no
Mój jesteś już
My're già
I tak Ciebie zjem
E così si mangia
Nie wmawiaj mi nie!!!
Non dirmi di no!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P