Testo e traduzione della canzone Kasia Kowalska - A To Co Mam

Może znaczysz więcej niż sam wiesz.
Può significare più di quanto tu creda.
Może pragnę Cię bardziej,
Forse si vuole di più,
Niż ktokolwiek kiedyś pragnął Cię.
Di chiunque mai si voleva.
Może jesteś kimś, kim łatwiej być.
Forse sei una persona che è più facile essere.
Może głuchym milczeniem,
Forse un silenzio ottuso,
Kiedy pytam dokąd iść.
Quando chiedo dove andare.

I dokładnie tak, tak smakuje ten lęk
E solo così ha un sapore la paura
I strach, że gdy skończy się dzień,
Temo che alla fine della giornata,
Tak spokojnie mi odpowiesz...
Così tranquillo rispondimi ...

Mogę zwątpić w to, co dzieje się,
Ne dubito, che cosa succede
Kiedy każesz mi dążyć
Quando mi dici di cercare
Tam, gdzie jest niepewny cel.
Dove si trova lo scopo incerto.
Może nie chcę w taki sposób żyć.
Forse io non voglio vivere in questo modo.
Nie chcę być twoim grzechem,
Non voglio essere il tuo peccato,
Który wolisz z siebie zmyć.
Quale preferisci per lavarsi.

I dokładnie tak, tak smakuje ten lęk
E solo così ha un sapore la paura
I strach, a gdy skończy się dzień,
Temo, e quando alla fine della giornata,
Tak spokojnie mi odpowiesz,
Quindi io rispondo con calma,
Że to co mam, nie wystarczy Ci;
Questo è quello che ho, non solo voi;
To co mam, nie mogłam dłużej kryć;
Questo è quello che ho, non ho potuto più nascondersi;
W to co mam, wierzyłam nieprzytomnie;
In quello che ho creduto inconsciamente;
A to co mam, miało wszystko Ci zastąpić.
E questo è quello che ho, tutto quello che dovete sostituire.

I dokładnie tak, tak smakuje ten lęk
E solo così ha un sapore la paura
I strach, a gdy skończy się dzień,
Temo, e quando alla fine della giornata,
Tak spokojnie mi odpowiesz,
Quindi io rispondo con calma,
Że to co mam, nie wystarczy Ci;
Questo è quello che ho, non solo voi;
To co mam, nie mogłam dłużej kryć;
Questo è quello che ho, non ho potuto più nascondersi;
W to co mam, wierzyłam nieprzytomnie;
In quello che ho creduto inconsciamente;
A to co mam, miało wszystko Ci zastąpić.
E questo è quello che ho, tutto quello che dovete sostituire.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P