Testo e traduzione della canzone Al Tall - Jota De Ronda

Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que piques i voles!
affonda e si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les dones!
tutte le donne!
Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que voles i piques!
e pozzi che si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les xiques!
tutte le ragazze!

Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.
Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.

Està esta nit per eixir
È quello di uscire stasera
el guitarra-volander,
le rondelle di chitarra
qui s'atrevisca a parar-lo
Chi osa fermarlo
es deu confessar primer,
deve prima confessare,
es deu confessar primer
deve prima confessare
i està esta nit per eixir!
ed è quello di uscire stasera!

Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que piques i voles!
affonda e si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les dones!
tutte le donne!
Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que voles i piques!
e pozzi che si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les xiques!
tutte le ragazze!

Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.
Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.

Si em pose a cantar cançons,
Se mi pongo a cantare canzoni,
te'n cantaré més de mil,
Per saperne di cantare più di uno,
que les duc en la butxaca
Duke nella tasca
lliga'etes amb un fil,
lliga'etes con un filo
que les duc en la butxaca
Duke nella tasca
lliga'etes amb un fil.
lliga'etes un filo.

Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que piques i voles!
affonda e si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les dones!
tutte le donne!
Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que voles i piques!
e pozzi che si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les xiques!
tutte le ragazze!

Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.
Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.

Un caragol sense molla
Lumaca senza una briciola
a on ha vingut a parar?
che è venuto a finire?
Que comença una cançó
Avvio di una canzone
i no la sap acabar,
e non si conosce la fine,
i no la sap acabar,
e non si conosce la fine,
i un caragol sense molla!
e lumaca senza una briciola!

Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que piques i voles!
affonda e si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les dones!
tutte le donne!
Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que voles i piques!
e pozzi che si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les xiques!
tutte le ragazze!

Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.
Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.

Abaixa la caldereta,
Abbassare la caldaia,
que està al pujar de l'escala
che è quello di salire la scala
i li donarem a beure
e dare da bere
a eixe que ha cantat ara,
Che ha cantato in ora
i li donarem a beure
e dare da bere
a eixe que ha cantat ara!
Che ha cantato in ora!

Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que piques i voles!
affonda e si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les dones!
tutte le donne!
Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que voles i piques!
e pozzi che si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les xiques!
tutte le ragazze!

Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.
Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.

Eixe que ha cantat ara
Che ora ha cantato
ni és home ni és res,
non è né uomo né è nulla
que és una "xala pelà"
si tratta di un "xala Pela"
que es cria pels albarzers,
che cresce da albarzers,
que es cria pels albarzers
che cresce da albarzers
i eixe que ha cantat ara!
E cantò ora!

Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que piques i voles!
affonda e si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bella, eri bella
que totes les dones!
tutte le donne!
Eres perdiueta, eres perdiueta,
Perdiueta ere, epoche perdiueta,
que voles i piques!
e pozzi che si vola!
Eres més bonica, eres més bonica
Eri bellissima eri bella
que totes les xiques!
tutte le ragazze!

Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.
Et vullc, et vullc, et vullc i et voldré
Noi vullc, vullc voi, e volete vullc
perquè eres bonica i amb tu em casaré.
perché sei bella e tu mi sposerai.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P