Testo e traduzione della canzone Al Dino - Pogledaj Me

Pogledaj me
Guarda me
ko što nikog nisi gledala
quando si guarda centinaia di nikog
slaži makar da se
Slaz Makar per
nikom nisi predala
Niko non ha consegnato

Ja sam komad
Ja sam canzone
slomljenog ogledala
slomljenog specchio
ti si samo jedan
sei l'unico idiota
dio dobila
dio ha ricevuto
(2x)
(2x)

U mojoj ti bašći neće
U mojoj si Basci pettinato
cvijeće cvjetati
cvijeće bloom
vremenom će iz
tempo previsto in
tvog srca nade nestati
cuore tvog Speranza perisce

Moje će te oči
I miei occhi se questi
lažno gledati
orologio falso
jer na nju će
Jer su di essa, se
moja duša misliti
la mia anima a pensare
(2x)
(2x)

Ref.
Rif.
Nekom sunce, nekom mjesec
Sunce qualcuno, qualcuno Mjesec
nekom noć i dan
qualcuno mi giorno notte
meni od tog ništa nema
Tu non sei una visione rigida della media
kada živim sam
Kada mia

Nikad nisam htio mnogo
Nikad molte nicchie htio
nikog osim nje
nikog Osim è
što sam cijeli život ček'o
Stessa OMC cijeli corpo ček'o
drugi odvede
altre detrazioni

Ref.
Rif.

Sto sam cijeli život ček'o
Un centinaio unico cijeli corpo ček'o
drugi odvede
altre detrazioni


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P