Testo e traduzione della canzone Ted Gärdestad - Öppna Din Himmel

Springer upp till dörrklockan, stannar
Correndo fino al campanello, si ferma
och ringer och väntar på dig
e chiama e aspetta te
jag kammar mitt hår lite grann
Mi pettino un po 'i capelli
och jag stammar men lugnar mig
e balbetto ma mi tranquillizza
Öppna din himmel på glänt
Apri il tuo cielo sul punto
låt mig dö en stund
lasciami morire per un po '
tillsammans med dig
insieme a te
en sekund
un secondo

Grubblar på livet och döden
Sfregamento sulla vita e sulla morte
men snubblar på sängen och dig
ma inciampi sul letto e tu
jag ligger bland kuddar och filtar
Sto mentendo in cuscini e coperte

och tigger - tänk på mig
e accattonaggio - pensa a me

Öppna din himmel på glänt
Apri il tuo cielo sul punto
låt mig dö en stund
lasciami morire per un po '
tillsammans med dig
insieme a te
ett paradis!
un paradiso!
där kunde vi leva på sätt och vis
dove potremmo vivere in un modo
som Adam och Eva en stund
come Adamo ed Eva per un po '

Öppna ditt fönster på glänt
Apri la tua finestra a sinistra
låt mig andas ut
lasciami espirare
för när jag kom fram
perché quando sono arrivato
till mitt paradis!
al mio paradiso!
så ville jag leva på annat vis
quindi vivrei in un altro modo
än Adam och Eva till slut
di Adamo ed Eva alla fine


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P