Testo e traduzione della canzone Ted Gärdestad - Kom I Min Fantasi

De' e' kväll det ringer på min dörr
La 'e' notte suona alla mia porta
Och jag anar vem det e'
E immagino chi sia e '
Du slår dig ner när du har kommit in
Abbatti dopo essere entrato
Och jag sätter mig bredvid
E mi siedo accanto ad esso
Du frågar mig hur det skall bli med oss
Mi chiedi come sarà con noi
Om jag har bestämt mig än
Se ho ancora deciso
Men jag vet inte för jag ändrar mig och ändrar mig igen
Ma non lo so perché cambio e cambio di nuovo

Kom i, Kom i, Kom i min fantasi
Dai, dai, vieni nella mia immaginazione
Jag vill flyga bort med dig
Voglio volare via con te
Du får också plats på Jumbo Jet
Riceverai anche un posto su Jumbo Jet
Bort till Disneyland med mig
Lontano a Disneyland con me


Känner mig nollställd och ensam igen
Sentirsi resettati e di nuovo soli
Känner mig avklädd utan en vän
Sentirsi travestito senza un amico

När du frågar mig va' kärlek e'
Quando mi chiedi, 'amore e'
Om den har nån åldersgräns
Se ha qualche limite di età
Svarar jag det betyder ingenting bara vi e' överens
Rispondo che non significa niente ma siamo d'accordo
Men när du frågar mig vad frihet e'
Ma quando mi chiedi che libertà e '
om jag fått nån klarhet än
se ho ancora qualche chiarezza
Så vet jag inte för jag ändrar mig och ändrar mig igen
Quindi non lo so perché cambio e cambio di nuovo

Kom i, Kom i, Kom i min fantasi
Dai, dai, vieni nella mia immaginazione
Jag vill flyga bort med dig
Voglio volare via con te
Du får också plats på Jumbo Jet
Riceverai anche un posto su Jumbo Jet
Bort till Disneyland med mig
Lontano a Disneyland con me
Du får också plats på Jumbo Jet
Riceverai anche un posto su Jumbo Jet
Bort till Disneyland med mig
Lontano a Disneyland con me


Känner mig nollställd och ensam igen
Sentirsi resettati e di nuovo soli
Känner mig avklädd utan en vän
Sentirsi travestito senza un amico

De' e' sent men när du frågar mig
Hanno mandato 'e' ma quando me lo chiedi
Om jag har en tidtabell
Se ho un orario
Svarar jag ja' tycker de' e' synd att du måste hem ikväll
Rispondo di sì, pensano che sia un peccato dover andare a casa stasera
Men när du frågar mig vad sanning e'
Ma quando mi chiedi quale sia la verita '
Om jag sagt dig sanningen
Se ti dicessi la verità
Så vet jag inte för den ändrar sig och ändrar sig igen
Non lo so perché cambia e cambia di nuovo

Kom i, Kom i, Kom i min fantasi
Dai, dai, vieni nella mia immaginazione
Jag vill flyga bort med dig
Voglio volare via con te
Du får också plats på Jumbo Jet
Riceverai anche un posto su Jumbo Jet
Bort till Disneyland med mig
Lontano a Disneyland con me

Whoaoa
Whoaoa
Kom i, Kom i, Kom i min fantasi
Dai, dai, vieni nella mia immaginazione
Jag vill flyga bort med dig
Voglio volare via con te
Du får också plats på Jumbo Jet
Riceverai anche un posto su Jumbo Jet
Bort till Disneyland med mig
Lontano a Disneyland con me
Du får också plats på Jumbo Jet
Riceverai anche un posto su Jumbo Jet
Bort till Disneyland med mig
Lontano a Disneyland con me


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P