Testo e traduzione della canzone Tiktak - Yksin Ja Irrallaan

Rannalla on hiljaisuus,
La spiaggia è tranquilla,
ei se meitä haittaa.
non importa a noi.
Ihan hyvä niin.
S una buona cosa.
Tämä puhumattomuus
Questo mutismo
sitoo meitä yhteen,
ci unisce,
niinkuin ennenkin.
come nel passato.
Ja kaikki silti tietää,
E tutti sapranno
kovin kauan ei tää
Non molto tempo
tule jatkumaan.
non continuerà.
Kun noustaan ylös tästä
Una salita quassù
yötä viettämästä
Pernottamenti di
me eri polut valitaan.
abbiamo selezionato diversi percorsi.

Suunta muuttuu.
Modifiche direzione.
Halusit tai et,
Piaccia o no,
niin suunta muuttuu.
poi cambia direzione.
Ympäriltä vanhat aidat kaatuu.
Intorno i vecchi steccati si blocca.
Ne poltetaan.
Essi vengono bruciati.
Kun hiillos sammuu,
Quando i carboni si spengono,
ne savuna ilmaan haihtuu.
evaporano nel nulla.
Väkisin nyt tuulen suunta muuttuu.
Forzatamente ora i cambi di direzione del vento.
Tutut kasvot vieraammiksi vaihtuu.
Volti noti cambiamenti meno familiari.
Me kohta ollaan
Segnaliamo essere
ison tien varrella
una grande strada
yksin ja irrallaan.
solo e in isolamento.

Ihan sattumalta kai
Solo per caso immagino
joku vuosi sitten
un anno fa,
yhteen osuttiin.
osuttiin insieme.
Niinkuin toinen koti tai
Come una seconda casa o
pakopaikka oltiin
ritiro stava comportando
silloin kun tarvittiin.
quando necessario.
Mutt kohta ketju hajoo,
catena punto Mutt usura,
kohta meiltä katoo
punto da noi viene abolita:
sanat, jotka yhdistää.
parole che si collegano.
Kun noustaan nuotiolta,
Dopo eccellendo nel fuoco,
rantahietikolta,
spiagge ,
meri jäljet hävittää.
tracce di mare smaltiti.

Suunta muuttuu.
Modifiche direzione.
Halusit tai et,
Piaccia o no,
niin suunta muuttuu.
poi cambia direzione.
Ympäriltä vanhat aidat kaatuu.
Intorno i vecchi steccati si blocca.
Ne poltetaan.
Essi vengono bruciati.
Kun hiillos sammuu,
Quando i carboni si spengono,
ne savuna ilmaan haihtuu.
evaporano nel nulla.
Väkisin nyt tuulen suunta muuttuu.
Forzatamente ora i cambi di direzione del vento.
Tutut kasvot vieraammiksi vaihtuu.
Volti noti cambiamenti meno familiari.
Me kohta ollaan
Segnaliamo essere
ison tien varrella
una grande strada
yksin ja irrallaan.
solo e in isolamento.

Suunta muuttuu.
Modifiche direzione.
Halusit tai et,
Piaccia o no,
niin suunta muuttuu.
poi cambia direzione.
Ympäriltä vanhat aidat kaatuu.
Intorno i vecchi steccati si blocca.
Ne poltetaan.
Essi vengono bruciati.
Kun hiillos sammuu,
Quando i carboni si spengono,
ne savuna ilmaan haihtuu.
evaporano nel nulla.
Väkisin nyt tuulen suunta muuttuu.
Forzatamente ora i cambi di direzione del vento.
Tutut kasvot vieraammiksi vaihtuu.
Volti noti cambiamenti meno familiari.
Me kohta ollaan
Segnaliamo essere
ison tien varrella
una grande strada
yksin ja irti,
solo e scollegato,
irti ja yksin,
off e solo,
yksin ja irrallaan.
solo e in isolamento.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P