Testo e traduzione della canzone Agregator - Gyökerek Nélkül

Túl messze mentem., s még épp közel
Sono andato troppo lontano., E anche solo chiudo
Vagyok, hogy távozni láss
Sto per lasciare lo
Megszürkült hétköznapok szürkés, ködös
Giorni feriali Megszürkült grigio, nebbioso
Lencséin át
Attraverso la lente


Tudom nem ez a legkönnyebb lépés
Io so che non è il passo più semplice
Mégis másképp mostohább
Ancora un altro modo più duro
Mintha közös álmunk halott súlyát
E 'come un sogno peso morto comune
Együtt gördítenénk tovább
Insieme a disturbare ulteriormente


Az évek telnek, tovább tépnek
Gli anni passano, più lacerato
Így gyökerek nélkül
Quindi, senza radici
Meghajlanék, de félek
Curva, ma ho paura
Mi vár, ha a szél elül
Siamo in attesa per voi quando il vento si placa
S az élet, mivé lesz
S la vita, ciò che saremo
Ha csak megszokás, mi ûz
Se si può solo rote cosa fusione
Mindegy, hogy ég vagy parázslik
Che si tratti di bruciore o senza fiamma
Csak izzon, benned a tûz
Proprio lampadina, il fuoco in voi

Hiába kérded, soha nem értettem
Invano chiedi, non capisco

Miért vágyom mindig máshol lenni
Perché sto sempre essere altrove
Egy kevés érzés, vágy, melegség
Un po 'di sentimento, desiderio, calore
Vonz, mégis kevés
Attraente, ma pochi
S az álom, mely engem kísért
E il sogno che mi perseguita
Bennem él - mindig megtalál
Abita a me - sempre disponibile
Hogy elmenjek olyan messze,
Per andare così lontano
Hol senki nem keres már
Dove nessuno sta guardando


De mi van, ha nincs több, csak ennyi várt
Ma cosa succede se non c'è più, ma che si aspetta
Ez volt a sorsom, ennyi járt
E 'stato il mio destino, che era
Hol tudom meg, hogy ez itt a vége
Dove trovo che questa sia la fine
És nem vezet már út felfelé
E porta più fino


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P