Testo e traduzione della canzone Girls' Generation - Boomerang

(Taeyeon) Nam yo jaeru molla
(Taeyeon) Nam anni jaeru molla
Hanu maneo ta
Hanu maneo ta
Yongshi guiponia shi sagnhe
Yongshi guiponia shi sagnhe

(Yuri) Nam mobuanane shi
(Yuri) Nam mobuanane shi
Daro motago
Daro motago
Loky mim megdom shiromhe
Loky mim megdom shiromhe
Nalse nalsh shu do
Nalse nalsh shu fare

(Sunny) No ye hem du tto
(Sunny) n ye orlo du tto
Jipshi me waega jjiga anneugeol
Jipshi mi waega jjiga anneugeol

(All) Oh marereba marereba marebwa
(Tutti) Oh marereba marereba marebwa
(Sooyoung) Anipinaga neol jigshipshi ( oh! )
(Sooyoung) Anipinaga NEOL jigshipshi (oh!)
(All) Korono na meol na nokyobwa
(Tutti) Korono na na MeOL nokyobwa
(Sooyoung) Gepsuneol ga pidohe
ga pidohe (Sooyoung) Gepsuneol
(All) Maréreba maréreba marebwa
(Tutti) Maréreba maréreba marebwa
(Taeyeon) Anipinaega neol chaulji
(Taeyeon) Anipinaega NEOL chaulji
(All) Sal becasanhada nahan sol ni bune
(Tutti) Sal becasanhada Nahan bune ni sol
(Taeyeon) Let's talk talk about talk talk about it boy
Talk Talk (Taeyeon) di Let circa parlare parlare su di esso ragazzo

(Tiffany) Ah, byeol jaedo molla
(Tiffany) Ah, byeol jaedo molla
Chambyoru bulyo
Chambyoru bulyo
Noun noun biakaji cham to boy
Noun sostantivo biakaji cham a ragazzo

(Jessica) Nam stteyote to go
(Jessica) Nam stteyote andare
Anyon jaga anyan
Anyon Jaga Anyan
Tpya annbonga dirohe
Tpya annbonga dirohe

(Seohyun) No ye pal tudo
(Seohyun) n ye pal tudo
No ye hem dou tto
Non vi orlo dou tto
Jipshi me niga jjiga anneugeol
Jipshi mi Niga jjiga anneugeol

(All) Oh marereba marereba marebwa
(Tutti) Oh marereba marereba marebwa
(Yoona) Anipinaga neol jigshipshi ( oh! )
(Yoona) Anipinaga NEOL jigshipshi (oh!)
(All) Korono na meol na nokyobwa
(Tutti) Korono na na MeOL nokyobwa
(Yoona) Gepsuneol ga pidohe
ga pidohe (Yoona) Gepsuneol
(All) Maréreba maréreba marebwa
(Tutti) Maréreba maréreba marebwa
(Jessica) Anipinaega neol chaulji
(Jessica) Anipinaega NEOL chaulji
(All) Sal becasanhada nahan sol ni bune
(Tutti) Sal becasanhada Nahan bune ni sol
(Jessica) Let's talk talk about talk talk about it boy
Talk Talk (Jessica) di Let circa parlare parlare su di esso ragazzo

(Jessica) Talk about it, talk about it,
(Jessica) parlarne, parlarne,
talk about it talk talk talk talk about it
parlare parlare parlare parlare parlare su di esso
Boy
Ragazzo
Talk talk talk about it, talk talk t talk about it, talk talk about, oh
Parlare parlare parlare su di esso, parlare parlare t parlarne, parlare parlare, oh
Talk about it talk talk about it oh boy
Parlarne parlare parlare su di esso oh boy

(All) Oh marereba marereba marebwa
(Tutti) Oh marereba marereba marebwa
(Hyoyeon) Anipinaga neol jigshipshi ( oh! )
(Hyoyeon) Anipinaga NEOL jigshipshi (oh!)
Korono na meol na nokyobwa
Korono na na MeOL nokyobwa
(Hyoyeon) Gepsuneol ga pidohe
ga pidohe (Hyoyeon) Gepsuneol
Maréreba maréreba marebwa
Maréreba maréreba marebwa
(Sooyoung) Anipinaega neol chaulji
(Sooyoung) Anipinaega NEOL chaulji
Sal becasanhada nahan sol ni bune
Sal becasanhada Nahan bune ni sol
(Sooyoung) Let's talk talk about talk talk about it boy
Talk Talk (Sooyoung) di Let circa parlare parlare su di esso ragazzo

Oh marereba marereba marebwa
Oh marereba marereba marebwa
(Sunny) Anipinaga neol jigshipshi ( oh! )
(Sunny) Anipinaga NEOL jigshipshi (oh!)
Korono na meol na nokyobwa
Korono na na MeOL nokyobwa
(Sunny) Gepsuneol ga pidohe
(Sunny) Gepsuneol ga pidohe
Marereba marereba marebwa
Marereba marereba marebwa
(Tiffany) Anipinaega neol chaulji
(Tiffany) Anipinaega NEOL chaulji
Sal becasanhada nahan sol ni bune
Sal becasanhada Nahan bune ni sol
(Tiffany) Let's talk talk about talk talk about it boy
Talk Talk (Tiffany) di Let circa parlare parlare su di esso ragazzo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P