Testo e traduzione della canzone Brädi feat. Iso H and Tasis - Ei kiirettä

Olin kova poika tuhlaan, nyt jäljellä vaan tuhkaa ku kaikki palo aina pois.
Ero un ragazzo difficile spreco, ora lasciato che cenere ku tutto il fuoco sempre fuori.
Ja kovin täynnä uhmaa, ei aina ollu juhlaa, mut en vaihtas vaikka vois.
E molto pieno di sfida, non è sempre stata festa, ma non lo faccio nemmeno vaihtas voi.

M-Eazy Music.
M-Eazy Music.

Tääl mis me ollaan harvat pysyy,
Siamo qui a mis pochi rimangono,
ja pahoin pelkään ettei nuori polvi samaan pysty.
e temo che le giovani generazioni nella stessa verticale.
Fokus on hukassa, toi kohellus karvat saa pystyyn.
Messa a fuoco è perso, capelli kohellus portato alza.
Jos on noin eksyksis niin suuntaa vaan kannattas kysyy.
Se c'è qualche eksyksis come illustrativo e kannattas chiede.
Me rämmittiin, raivattiin tie voimatta kysyy keltään.
Noi rämmittiin, si schiarì la strada senza essere in grado di chiedere a nessuno.
Nyt syväl rintaäänel vinkkaan kui tääl pystyt elää.
Ora syväl rintaäänel vinkkaan kui qui su di voi sarà in grado di vivere.
Tääl ei voi koskaan olla liian tarkkana pätäkäst,
non ci può mai essere troppo attenti qui su pätäkäst,
laita talteen. Haippi voi loppuu ku silmääs vaikkapa räpäytät.
mettere il recupero. Haippi può esaurire silmääs ku anche sbatté le palpebre.
Sun pitää treenata, mut uskalla skilleines ulos kans.
Si deve lavorare fuori, mut osare skilleines con.
Kaikki voi rimmailla kellarissa, mutta kukaan ei tee silleen tulosta.
Tutti possono rimmailla nel seminterrato, ma nessuno sta facendo sono altri risultati.
Pois sinisilmät ja lapsenusko, tääl ei tunneta termiä "moraali".
Dei occhi blu-verde e la fede di un bambino, non è noto qui il termine "morale".
En mä sano ettei bisnes tuo ystävii, mut useempi on kelmi ku lojaali.
Non dico che l'azienda porta ystävii, useempi mut è un Ku canaglia fedele.
Tää on tervettä kilpailuu jossa räppärit keskenään mittelee,
È una sana competizione tra di loro, mettendo un rapper,
vahvoilla se joka tekee mihin uskoo, mut uskaltaa myös nauraa ittelleen.
forte che fa ciò che si crede, mut osa anche di ridere ittelleen.
Onhan tää retee jobi lentää ku meteori,
Dopo tutto, un Jobi retee mosca ku meteora,
mut sillon rysähtää jos nostat tän sun perhees ohi.
mut incidente sillon se si prende in mano per abbronzare alla nostra famiglia sopra.

Olin kova poika tuhlaan, nyt jäljellä vaan tuhkaa ku kaikki palo aina pois.
Ero un ragazzo difficile spreco, ora lasciato che cenere ku tutto il fuoco sempre fuori.
Ja kovin täynnä uhmaa, ei aina ollu juhlaa, mut en vaihtas vaikka vois.
E molto pieno di sfida, non è sempre stata festa, ma non lo faccio nemmeno vaihtas voi.
Jos mä teen virheen, mä opin siitä.
Se faccio un errore, ho imparato da essa.
Joskus sattuu siipeen, mut silti liidän.
A volte capita ala, mut ancora liidän.
Jos säilyy nöyrät piirteet, niin siitä kiitän.
Se si rimane umile di funzioni, in modo Per questo ringrazio.
Ei kiirettä, aikaa tääl riittää.
Nessuna fretta, il tempo sufficiente per qui.
Jos mä teen virheen, mä opin siitä.
Se faccio un errore, ho imparato da essa.
Joskus sattuu siipeen, mut silti liidän.
A volte capita ala, mut ancora liidän.
Jos säilyy nöyrät piirteet, niin siitä kiitän.
Se si rimane umile di funzioni, in modo Per questo ringrazio.
Ei kiirettä, aikaa tääl riittää.
Nessuna fretta, il tempo sufficiente per qui.

Mä kerron mitä kandee, laita nää vinkit talteen.
Te lo dico io cosa kandee, suggerimenti Naa mettere recuperato.
Ettet vaa jää tien varteen jo ensimmäisessä kaartees.
VAA di non perdere la strada nei primi kaartees.
Hyvästele haaveet jos menestyksen varaan lasket,
Addio sogni di successo se si contano su,
mut jos tää on sua varten laita sisään kaikki aarteet.
Ma se si dispone di un inserto a gas per tutti i tesori.
Hiljalleen ja liian nopee, monta tietä kanteen.
Lentamente e troppo nopee, molti azione su strada.
Mut vaan jos oot sinut ittes kanssa ottaa omakseen.
Ma se non sei con ittes prende come proprio.
Tarttunu mukaan kaikenlaist triviaa matkan varrelt,
Preso dal kaikenlaist viaggio curiosità varrelt,
kesäl parast ko nii voi syödä hyvin kans talvel.
Kesal Parast ko NII può mangiare bene con talvel.
Eli mihin suuntaan räpiköit, seuraatko parvee?
Questa è la direzione in cui räpiköit i link sulla parvee?
Täällä ei pärjää millään jos ei löydy tarpeeks lahkeest.
Non vi è alcuna corrispondenza in ogni caso non trovato ye're lahkeest.
Tää latu oli ennen meitä pelkkää umpihankee,
Un percorso prima di noi era semplicemente cumuli di neve profonda,
joten tehään sitä räppii baareis on jo tarpeeks trancee.
tehään quindi è già räppii baareis ye're trancee.
Rap-life ei pelkkää juhlaa, sisältää kans rap-arjen.
Rap-vita non è solo una festa, comprende un rap con la vita di tutti i giorni.
Ja faijana sen tiedän varsinkin kahden lapsen.
E faijana lo sa, soprattutto due figli.
Nopee ratkee kantaako askel, riittääkö sun rahkeet
ratkee Nopee porta passo è abbastanza sole manca i mezzi
yrittää kalifiks kalifin paikalle, Ahmed Ahne!
kalifiks cercano di mettere il Califfo, Iznogoud!

Kova poika tuhlaan, nyt jäljellä vaan tuhkaa ku kaikki palo aina pois.
figlio difficile spreco, ora a sinistra, ma le ceneri ku tutto il fuoco sempre fuori.
Ja kovin täynnä uhmaa, ei aina ollu juhlaa, mut en vaihtas vaikka vois.
E molto pieno di sfida, non è sempre stata festa, ma non lo faccio nemmeno vaihtas voi.
Jos mä teen virheen, mä opin siitä.
Se faccio un errore, ho imparato da essa.
Joskus sattuu siipeen, mut silti liidän.
A volte capita ala, mut ancora liidän.
Jos säilyy nöyrät piirteet, niin siitä kiitän.
Se si rimane umile di funzioni, in modo Per questo ringrazio.
Ei kiirettä, aikaa tääl riittää.
Nessuna fretta, il tempo sufficiente per qui.
Jos mä teen virheen, mä opin siitä.
Se faccio un errore, ho imparato da essa.
Joskus sattuu siipeen, mut silti liidän.
A volte capita ala, mut ancora liidän.
Jos säilyy nöyrät piirteet, niin siitä kiitän.
Se si rimane umile di funzioni, in modo Per questo ringrazio.
Ei kiirettä, aikaa tääl riittää.
Nessuna fretta, il tempo sufficiente per qui.

Voi olla kovilla usko ja filosofia.
Può essere difficile da credere, e la filosofia.
Käärmeit jotka sun korvaan kuiskii, voit uskoo niit on monia.
Käärmeit che sussurra nell'orecchio del sole, si può credere qualsiasi esiste molti.
Jos ei arvosta, jos ei nosta sua, jos ei oo vaan tahollansa hyväksi.
Se non per, se non sollevare il gas, ma se non oo tahollansa buono.
Ei ansaitse olla sun vaikutuspiiris, niille on sanottava hyvästit.
Non meritano di essere sole vaikutuspiiris, che hanno da dire addio.
Kiipiät tarjoo apuu, harvoin on sanoil takuu.
Kiipiät tarjoo apuu, raramente è garanzia sanoil.
Pidä ympyrä pienenä, ei kukaan näistä varoittaan tuu.
Tenere un piccolo cerchio, nessuno di loro ha avvertito Tuu.
Pysy nöyränä duunilles, ota aikaas ja sulle on käyttöä.
Rimani umili duunilles, si prega di aikaas e per voi è quello di usare.
Mitä enemmän sä jauhat tekeväs tääl,
I più tekeväs purea Sa qui in poi,
sitä enemmän mä vaadin näyttöjä.
più Esorto schermi.

Jos mä teen virheen, mä opin siitä.
Se faccio un errore, ho imparato da essa.
Joskus sattuu siipeen, mut silti liidän.
A volte capita ala, mut ancora liidän.
Jos säilyy nöyrät piirteet, niin siitä kiitän.
Se si rimane umile di funzioni, in modo Per questo ringrazio.
Ei kiirettä, aikaa tääl riittää.
Nessuna fretta, il tempo sufficiente per qui.
Jos mä teen virheen, mä opin siitä.
Se faccio un errore, ho imparato da essa.
Joskus sattuu siipeen, mut silti liidän.
A volte capita ala, mut ancora liidän.
Jos säilyy nöyrät piirteet, niin siitä kiitän.
Se si rimane umile di funzioni, in modo Per questo ringrazio.
Ei kiirettä, aikaa tääl riittää.
Nessuna fretta, il tempo sufficiente per qui.

Olin kova poika tuhlaan, nyt jäljellä vaan tuhkaa ku kaikki palo aina pois.
Ero un ragazzo difficile spreco, ora lasciato che cenere ku tutto il fuoco sempre fuori.
Ja kovin täynnä uhmaa, ei aina ollu juhlaa, mut en vaihtas vaikka vois.
E molto pieno di sfida, non è sempre stata festa, ma non lo faccio nemmeno vaihtas voi.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P