Testo e traduzione della canzone Absoluuttinen Nollapiste - Ehdokkaat

Rohkeutta ja inhimillisyyttä! Oikeutta ja kohtuutta!
Il coraggio e l'umanità! Giustizia e moderazione!
Kokemusta, tietoa, taitoa! Avoimuutta, keskustelua, julkisuutta!
Esperienza, conoscenza, abilità! Trasparenza, il dibattito, la pubblicità!
Vankkaa kokemusta! Kuntalaisten parhaaksi!
Solida esperienza! I residenti il ​​meglio!
Rohkeutta ja lämpöä! Valmiina vastuuseen!
Coraggio e calore! Pronti per la responsabilità!

Ahkeruutta, harkintaa, yhteistyötä! Avointa ja rehtiä toimintaa!
Il duro lavoro, la considerazione e la cooperazione! Aprire e azione onesta!
Asiantuntemusta! Johdonmukaisesti, jämäkästi, järkevästi!
Il know-how! Coerentemente, con fermezza, con intelligenza!
Vakaata asioiden hoitoa! Ei tempuilla vaan teoilla!
Salute stabile! Niente trucchi, ma in azione!
Sanojensa mittainen! Äänesi arvoinen!
Parole lunghe! Il tuo voto è valsa la pena!

Rohkea itsenäinen! Vapaampi kunta, vapaampi ihminen!
Coraggiosa presa di posizione da solo! Il collegio dei liberali, l'uomo liberale!
Kestävään kehitykseen! Urheilullista jämäkkyyttä!
Lo sviluppo sostenibile! Fermezza sportivo!
Ättyykkämäj atsilluliehru! Neeskytihek näävätsek!
Ättyykkämäj atsilluliehru! Neeskytihek näävätsek!
Nenimhi ipmaapav, atnuk ipmaapav! Atseloup neskotiilatnuk!
Nenimhi ipmaapav, atnuk ipmaapav! Atseloup neskotiilatnuk!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Absoluuttinen Nollapiste - Ehdokkaat video:
P