Testo e traduzione della canzone Charlotte Church - Three Welsh Bird Songs: Tylluanod

Pan fyddair’r nos yn alau,
Quando la notte fyddair'r a Palau,
A llwch y ffordd yn wyn,
Un bianco polvere della strada,
A’r bont yn wag sy’n croesi’r dwr
Il ponte che attraversa l'acqua vuoto
Difwstwr ym Mhen LlynO’er
Silenzioso in Pen LlynO'er
Y tylluanod yn eu tro
I Gufi si trasforma
Glywid o lwyncoed Cwm y Glo
CWM y Glo sentito llwyncoed

Pan siglai’r hwyaid gwyltion
Quando siglai'r anatre gwyltion
Wrth angor dan y lloer
All'ancora al chiaro di luna
A Llyn y Ffridd ar Ffridd y Llyn
Un lago di Heath Ffridd sul lago
Trostynt yn chwipio’n oer,
Montata a freddo,
Lleisio’n ddidostur wnaent I ru
Hanno chiamato senza rimorsi A ru
Y gwynt o Goed y Mynydd Du
Il vento delle montagne nere Alberi

Pan lithrai gloyw ddwr Glaslyn
Quando l'acqua Glaslyn acciaio vacilla
I’r gwyll, fel cledd I’r wain,
Nel crepuscolo, come una spada per la guaina,
Pan gochai pell ffenestri’r plas
Quando gochai finestre lontane del palazzo
Rhwng briglas lwyn’r brain
Tra briglas lwyn'r corvi
Pan gaeai syrthni safnau’r cwn
Quando gaeai inerzia tacere i cani
Nosai Ynys for yn eu swn
Scese la notte Island per il loro rumore

A phan dywlla’r cread
E quando dywlla'r creazione
Wedi’I wallgofddydd maith
Lungo pazzo
A dyfod gosteg diystwr
E l'ultimo abbatte silenzio
Pob gweithiwr a phob gwaith
Ogni lavoratore e ogni opera
Ni bydd eu Lladin ar fy llw
Latina non sarà sul mio giuramento
Na llon na lleddf "Tw-whit, Tw-hw"
No allegro di minore "whit-Tw, Tw-hw"


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P