Testo e traduzione della canzone Catatonia - Difrycheulyd (Snail Ambition)

Mor hawdd mae'r croen yn gwahanu, dal yn ddydd
Così facile da separare la pelle, ancora sul
Cymorth llwm y diffynnydd
Il supporto desolante imputato
Yn ddydd o hyd
Nella giornata di
Pwy biar breichiau sy'n ymestyn?
Chi braccia che si estendono Liar?
Difrycheulyd bywyd plentyn
Vita senza macchia di un bambino
Mae teimlad blin un symud drosof fi
La sensazione arrabbiato una sola mossa per me
Dal yn ddydd
Sempre in
Dwi methw gweld eu rhesymeg clir
Vedo la loro logica chiara methw
Yn ddydd o hyd
Nella giornata di
Pwy biar breichiau sy'n ymestyn?
Chi braccia che si estendono Liar?
Difrycheulyd bywyd plentyn
Vita senza macchia di un bambino
Ymlith tymhorau, mae'n parhau, fel
Tra le stagioni, continua, come
Dawnslaw yn llaw a gobaith maen
Dawnslaw in mano e spero che
O gopa gwyn y ddaw afonnydd du,
Dalla cima bianco nero arriva Fiumi,
Diwedd y ffydd
Fine della Fede
Mae cysgod wrth y drws, maen agor eu geg a maen galw fi,
Un'ombra alla porta, aprono la bocca e mi hanno chiamato,
Mae dymar dydd
Questo è semplicemente il giorno del
Pwr biar breichiau sy'n ymestyn
Pur Liar braccia di stretching
Difrycheulyd bywyd plentyn
Vita senza macchia di un bambino
Go without her now
Andare senza sfida ora


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P