Testo e traduzione della canzone Bisquit - Ufolud

już wiem - jest więcej takich jak my
Lo so - è più simile a noi
choć uwierzyłam, że nie ma ich
ma credevano che essi non sono
zaczęłam to już akceptować
Ho cominciato a non accettare più
choć samotność doskwierała mi...
anche se la solitudine mi ha contagiato ...
Codziennie wymyślałam siebie
Ogni giorno lui stesso ideato
Aby pasować do norm
Per soddisfare gli standard
Zapominając jak niewiele
Dimenticando quanto
z tymi normami wspólnego mam
questi standard comune

okazało się, że nie jest tak
si è scoperto che non è così
jest więcej takich jak - ty i ja
è più simile - io e te
bo okazało się, że nie jest tak
Ho scoperto che non è così
jest więcej, takich jak - ty i ja...
è più simile - io e te ...

zauważyłam to dziś rano
Ho notato questa mattina
przypadkowo, blisko stąd
incidente, qui vicino
to przywróciło dawną wiarę
Questo ripristinò la vecchia fede
i może jeszcze nie wyjadę stąd
e forse non me ne vado qui
stworzymy razem taką siłę
creare insieme una tale forza
której nie oprze się już nikt
dove si ferma nessuno
to nic, że będą nas nazywać
è che ci avrebbero chiamare
ufoludami, lub bóg wie czym...
ufoludami, o Dio sa cosa ...

okazało się, że nie jest tak
si è scoperto che non è così
jest więcej takich jak - ty i ja
è più simile - io e te
bo okazało się, że nie jest tak
Ho scoperto che non è così
jest więcej takich jak - ty i ja
è più simile - io e te


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P