Testo e traduzione della canzone Bisquit - Postaraj Się Zapomnieć

Kłamałam mówiąc ci,
Ho mentito dicendo,
Że jesteś mi
Che tu sei per me
Że jesteś mi tak bliski
Che si sono così vicino a me
Kłamałam mówiąc ci,
Ho mentito dicendo,
Że jesteś dziś
Che sei oggi
Że jesteś dla mnie wszystkim
Che tu sei il mio tutto

Kłamałam widząc, jak ufałeś mi
Ho mentito, visto che ti fidi di me
Wierzyłeś w każde słowo
Hai creduto ogni parola
I nie wiem, czemu wszystko gładko szło
Io non so perché tutto è andato liscio
Choć całkiem bezcelowo
Anche se abbastanza senza meta

Niewiele na obronę mam
Ho molto poco per la difesa
Dobrze wiedziałam, że to gra
Ma sapevo che questo gioco
Proszę cię nie myśl o mnie źle
Si prega di non pensare male di me
Postaraj się zapomnieć
Provare a dimenticare

Nie musisz wcale mi wybaczać nic
Non avete nulla da perdonare me
Nie oczekuję tego
Non mi aspetto che questo
Lubiłam w swoim nierealnym świecie żyć
Mi è piaciuto nel loro mondo irreale in diretta
W pełni świadoma złego
Pienamente consapevole dei poveri

Tak niewiele na obronę mam
Quindi ho un po 'in difesa
Dobrze wiedziałam, że to gra
Ma sapevo che questo gioco
Proszę cię nie myśl o mnie źle
Si prega di non pensare male di me
Postaraj się zapomnieć
Provare a dimenticare


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P