Testo e traduzione della canzone Asin - Masdan Mo Ang Kapaligiran

Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran?
Forse non si nota il vostro ambiente?
Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin.
Con aria sporco, come i nostri fiumi.

Refrain 1: hindi na masama ang pag-unlad at malayu-layo na rin ang ating narating ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati'y kulay asul ngayo'y naging itim ang mga duming ating ikinalat sa hangin sa langit huwag na nating paabutin upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman
Refrain 1: non male il progresso e più lontano come siamo arrivati, ma ecco l'acqua del mare era una volta blu ormai diventati i nostri rifiuti neri sparsi nel cielo che non si estendono al Se mai andati, l'aria fresca di degustazione cielo

Refrain 2: mayron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahanang mga batang ngayon lang isinilang may hangin pa kayang matitikman? may mga puno pa kaya silang aakyatin may mga ilog pa kayang lalanguyan?
Astenersi 2: Qualcuno mi ha chiesto la mia morte avrebbe chitarra monsone mi porterà al cloud abbiamo appena magkantahanang bambini nati oggi sono stati solo in grado di assaporare l'aria? Ci sono ancora così arrampicarsi sugli alberi con il fiume ancora permettersi lalanguyan?

Refrain 3: bakit di natin pagisipan ang nangyayari sa ating kapaligiran hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasandarating ang panahon mga ibong gala ay wala nang madadapuan masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag ngayo'y namamatay dahil sa 'ting kalokohan
Astenersi 3: Perché non abbiamo contemplato sta accadendo nel nostro ambiente non è male di sviluppo se il danno tempo kalikasandarating uccelli migratori sono madadapuan ecco il già pieno di vitalità ormai morente a causa di 'ting scherzo

Refrain 4: lahat ng bagay na narito sa lupa biyayang galing sa diyos kahit nong ika'y wala pa ingatan natin at 'wag nang sirain pa pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala na
Refrain 4: tutto sul benedizioni della terra da Dio, anche se non si è già Nong e noi tenerlo dritto Causa è stato quello di distruggere il suo recupero, abbiamo perso

Repeat refrain 2:
Ripetere astenersi 2:


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P