Testo e traduzione della canzone Robert Janowski - Powróćmy Jak Za Dawnych Lat

Świat nasz wyglądał jaśniej
Il nostro mondo sembra più luminoso
Kiedyś za dawnych dni,
Ho usato in passato,
Gdy się wierzyło w baśnie,
Quando credeva nelle favole,
Gdy się wierzyło w sny…
Quando credeva nei sogni ...

Jakież rozkoszne dreszcze
Che meravigliosa brividi
Bajki budziły w nas!
Tales suscitato in noi!
Wróćmy w tę przeszłość
Torniamo al passato
jeszcze raz.
nuovamente.

Powróćmy jak za dawnych lat
Torniamo ai vecchi tempi
W zaczarowany bajek świat,
Il mondo incantato di fiabe,
Miłością swoją w piękną baśń
Amala in una bella favola
me życie zmień.
il mio cambiamento di vita.

Za siódmym morzem, z dala stąd
Il settimo mare, molto lontano
Znajdziemy czarodziejski ląd
Troveremo una terra magica
I szczęście da nam każda noc
E buona fortuna a darci ogni notte
i każdy dzień…
e ogni giorno ...

I w bajce to nie będzie cud,
E la fiaba non è un miracolo,
Że księcia los z kopciuszkiem splótł,
Che il destino di Cenerentola Principe piegato,
Że nagle jakiś dobry duch
Che improvvisamente uno spirito buono
Obudził miłość w sercach dwóch…
Risvegliato l'amore nei cuori di due ...

Powróćmy jak za dawnych lat
Torniamo ai vecchi tempi
W zaczarowany bajek świat,
Il mondo incantato di fiabe,
I w życiu może zdarzyć się
E nella vita può verificarsi
cudowna baśń.
meraviglioso racconto.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email: