Testo e traduzione della canzone Apulanta - Ett Orm

Ett orm
Un serpente
Jag såg en flicka som är vacker som en blomma
Ho visto una ragazza che è bella come un fiore
Jag vaknar varje morgon, mycket tidigt summa
Mi sveglio ogni mattina, somma molto presto
Jag går till bastun men jag inte kan rengöra
Vado alla sauna, ma non riesco a pulire
Jag kommer in men tycker jag vill inte störa
Vengo, ma come se non disturbo

Jag skadar hälsan och har många vackra båtar
Ho danneggiare la salute e ha molte belle barche

Ett orm
Un serpente

Jag såg en hund som sade att han ville hoppa
Ho visto un cane che ha detto di voler saltare
Med långa flickorsstrumpor ut av blåbärssoppa
Con le ragazze calze lunghe su zuppa di mirtillo
Jee jee jee jee min mamma sjunger utan läppar
Jee jee jee jee mia mamma canta senza labbra
Jag skulle vilja ha den kanske utan peppar
Vorrei avere magari senza pepe

Jag skadar hälsan och har många vackra båtar
Ho danneggiare la salute e ha molte belle barche

Ett orm
Un serpente

Det regnar mycket men det blåser även mera
Piove molto, ma soffia ancora più
Nu jag är sönder och du skall mig reparera
Ora sono al verde e si deve a riparare

Ett orm
Un serpente


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P