Testo e traduzione della canzone Markus Krunegård - Allt Gör Mindre Ont Sen

Allt gör mindre ont sen
Tutto ciò che fa meno male allora
Inget är värre än första gången
Niente è peggio della prima volta
Tror du på det där själv?
Credi in te stesso che roba?
Att hjärtat lär sig av erfarenheter?
Il cuore impara dall'esperienza?

Du läste om mig i tidningen
Avete letto su di me sul giornale
Nu ville du vrida tillbaks tiden
Ora, hai voluto tornare indietro nel tempo
Du fick kaffet och bekräftelsen
Hai il caffè e la conferma
och försvann igen
e scomparve di nuovo

Du är som ett gammalt skämt
Sei come una vecchia barzelletta
"Du tappa nåt"
"Si perde qualcosa"
"Vadå?"
"Che cosa?"
"Farten"
"Speed"
När du kom tillbaks igen
Quando torni di nuovo
med käppar och grus i hjul och maskiner
con bastoni e ghiaia nelle ruote e macchinari

Vet du vad det är som går och går,
Sapete che cosa è andare e venire,
lika säkert som hjärtat slår?
come è certo che il cuore batte?
Vet du vad det är som går och går,
Sapete che cosa è andare e venire,
döljer och läker alla sår?
nasconde e cura le ferite?

Tiden talar inte för nån
Ora non parla per nessuno
Tiden bryr sig inte om nån
Ora non si preoccupa nessuno
Den är olidlig och tyst, stöddig
E 'straziante e silenzioso, arrogante
Tiden vet att den vinner till sist
Il tempo sa che le vittorie a ultimo

Du är som ett gammalt skämt
Sei come una vecchia barzelletta
"Du tappa nåt"
"Si perde qualcosa"
"Vadå?"
"Che cosa?"
"Farten"
"Speed"
När du kom tillbaks igen
Quando torni di nuovo
med käppar och grus i hjul och maskiner
con bastoni e ghiaia nelle ruote e macchinari

Du är som ett gammalt skämt
Sei come una vecchia barzelletta
"Du tappa nåt"
"Si perde qualcosa"
"Vadå?"
"Che cosa?"
"Farten"
"Speed"
När du kom tillbaks igen
Quando torni di nuovo
med käppar och grus i hjul och maskiner
con bastoni e ghiaia nelle ruote e macchinari


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P