Testo e traduzione della canzone Marek Grechuta - Chodźmy

Chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą
Andiamo dove i nostri occhi soffriranno
Chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas.
Andiamo dove non è un momento facile.
Czas zieleni, łez i rosy
Verdi Tempo, lacrime e rugiada
Czas innego, nowego dnia.
Un'altra volta, un nuovo giorno.
Zabierz wszystkie własne myśli
Prendete tutti i vostri pensieri
Zabierz swego szczęscia łut.
Prendere il suo colpo di fortuna.
Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie
Dove tutto il resto per voi
Czekaj dnia, przyjdzie znów.
Aspetta, vieni di nuovo.

Chodźmy tam szukać swego dnia
Andiamo lì a cercarla su
Noc ucieka, światło woła nas
Notte in esecuzione, la luce ci chiama
Chodźmy tam szukać swego dnia
Andiamo lì a cercarla su
Noc ucieka, światło woła nas
Notte in esecuzione, la luce ci chiama
Chodźmy tam szukać swego dnia
Andiamo lì a cercarla su
Noc ucieka...
Bassa corrente ...

Zawierz tylko takim słowom,
Mi affido solo a parole,
Które niosą z sobą sen.
Che porta un sogno.
O nieznanym, szklanym domu
L'ignoto, una casa di vetro
Gdzie nadejdzie dzień za dniem.
Dove sarebbe venuto giorno dopo giorno.
Siądziesz tam przy wspólnym stole
Ti siedi lì al tavolo
Znajdziesz w winie wiatru szum.
Troverete il rumore del vento vino.
Tam gdzie wszystko jeszcze dla ciebie
Dove tutto il resto per voi
Czekaj dnia, przyjdzie znów.
Aspetta, vieni di nuovo.

Chodźmy tam szukać swego dnia
Andiamo lì a cercarla su
Noc ucieka, światło woła nas
Notte in esecuzione, la luce ci chiama
Chodźmy tam szukać swego dnia
Andiamo lì a cercarla su
Noc ucieka, światło woła nas
Notte in esecuzione, la luce ci chiama
Chodźmy tam szukać swego dnia
Andiamo lì a cercarla su
Noc ucieka...
Bassa corrente ...


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Marek Grechuta - Chodźmy video:
P