Testo e traduzione della canzone Kasia Kowalska - Korowody Marzeñ

Zbyt pochopnie oceniłam nas
Troppo frettolosamente ci nominale
Zbyt naiwnie chciałam myśleć
Troppo ingenuo pensare che volevo
Chaos życia zmienić w ład
Caos vita cambiata in modo
Czemu wzrok twój zimny jest jak stal
Perché la tua visione è freddo come l'acciaio
Czemu wolisz odejść niż zrozumieć mnie
Perché si preferisce lasciare che a capire me
Raz szansę dać
Una volta che la possibilità di dare

Miało tak być nam przyjemnie
E 'stato così gentile con noi
Grać tak beznamiętnie
Gioca come spassionatamente
W korowodzie marzeń tkwić
La sfilata dei sogni bloccati
Że ja to ja, a ty to ty
Che io sono io e tu sei tu
Miało tak być nam przyjemnie
E 'stato così gentile con noi
Żyć tak bezboleśnie
Vivere nel modo più indolore
W korowodzie marzeń tkwić
La sfilata dei sogni bloccati
Że ja to ja, a ty to ty
Che io sono io e tu sei tu

Znów twój obraz przed oczami mam
Anche in questo caso, la vostra immagine davanti ai miei occhi ho
Przypomina otchłań
Si ricorda abisso
Ciężko będzie odbić się od dna
Sarà difficile riprendersi
Stępić zmysły muszę, żeby trwać
Dull i sensi devo prendere
Zbyt pochopnie chciałam brać
Ho voluto essere preso troppo alla leggera
Więcej niż się unieść da
Più di quanto possa sopportare

Miało tak być nam przyjemnie
E 'stato così gentile con noi
Grać tak beznamiętnie
Gioca come spassionatamente
W korowodzie marzeń tkwić
La sfilata dei sogni bloccati
Że ja to ja, a ty to ty
Che io sono io e tu sei tu
Miało tak być nam przyjemnie
E 'stato così gentile con noi
Żyć tak bezboleśnie
Vivere nel modo più indolore
W korowodzie marzeń tkwić
La sfilata dei sogni bloccati
Że ja to ja, a ty to ty
Che io sono io e tu sei tu


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P