Testo e traduzione della canzone Jaromír Nohavica - On Se Oběsil

1. Přišel mi poštou dopis a v něm tři slova,
Primo Venne da me una lettera e spedirla in tre parole
Na bílém papíře písmena tyrkysová
Lettere su bianco Turchese carta
A soudě z toho, jak je stavěna ta věta,
E a giudicare dal modo in cui la frase è costruita,
Myslím, že píšou mi slušní tohoto světa:
Penso che mi scrivono bene di questo mondo:
Běž se oběsit!
Andate a impiccarti!
Běž se oběsit!
Andate a impiccarti!

2. Tak teda nevím kšandy nebo provaz?
Seconda Quindi non so su bretelle o corda?
Vážené publikum, jde v první řadě o vás.
Caro pubblico è soprattutto su di te.
Na rynku, na zahradě, jak si vyberete,
La piazza, nel giardino, come si sceglie,
Bude to přenášeno online internetem:
Esso sarà trasmesso in streaming online internet:
On se oběsil!
Si è impiccato!
On se oběsil!
Si è impiccato!

3. A dole na četu pak pod různými nicky
3 ° E poi giù per il plotone sotto varie forme
K půlnoci rozběhnou se dlouhé polemiky
Verso mezzanotte svolgersi lunga controversia
O tom, proč stalo se to zrovna toto léto.
Sul perché è successo proprio questa estate.
Promiňte vážení, že netankuje mě to,
Mi dispiace cara, che netankuje me,
Já se oběsil.
Stesso ho appeso.
Já se oběsil!
Ho impiccato!

4. A ten, kdo odstřihne mě, ten bude vítěz,
4 ° Una persona che mi taglia, questo sarà un vincitore,
Dostane za odměnu tři konopné nitě,
Egli ottiene ricompensa per tre filati di canapa
Slevu od sponzora na připojení v noci
Sconto dal garante per la connessione di notte
A hlavně bude mít u srdce dobrý pocit.
E la maggior parte avrà a cuore stare bene.
On se oběsil!
Si è impiccato!
On se oběsil!
Si è impiccato!

5. Foťte mě paparazzi v patřičném úhlu
5 ° Sparami paparazzi presso l'angolo appropriato
A k tomu naskenujte malovanou truhlu,
E per la scansione del torace verniciato
Peníze na zemi a smutné oči vdovy,
Soldi per il paese e gli occhi tristi della vedova,
Nekrolog napíše někdo z lidových novin:
Necrologio dare a qualcuno un giornali popolari:
On se oběsil!
Si è impiccato!
On se nám oběsil!
Si è impiccato con noi!
On se oběsil,
Si è impiccato,
Telefon vyvěsil,
Inviato un telefono cellulare,
Někoho poděsil,
Qualcuno spaventato,
Jinému udělal radost.
Un altro felice.
On se oběsil,
Si è impiccato,
Telefon vyvěsil,
Inviato un telefono cellulare,
Někoho poděsil.
Qualcuno inorridito.
A dost!
Un sacco!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P