Testo e traduzione della canzone Eldis - Anteeksi

Ku katot mun silmii, voit nähdä kuinka kärsin
Dove guardo i tetti, puoi vedere come soffro
Ku huudat mulle, tein taas jotain väärin
Dove hai pianto per me, ho fatto di nuovo qualcosa di sbagliato
Ku koitan puhuu sulle, niin sä pysyt vaiti
Di dove diavolo parla, tu taci
Etkä vastaa puhelimee, ku toivon et vastaisit
E tu non rispondi a una telefonata dove spero tu non risponda
Ja kaverit kertoo et mä jään tän kaiken alle
E i ragazzi mi dicono che non lo sto lanciando dappertutto
Ku huudat mulle, kaadat suolaa haavalle
Dove mi stai piangendo, versi sale sulla ferita?
Mut oma vika, ku en ajattele ajoissa
Non è colpa tua, dove penso in tempo
Vaik ite tiiän et ois parantamist tavoissa
Non importa quello che stai facendo
Ammuit nuolii, ku lauoit sanoi suustasi
Spari la freccia dove hai detto che hai detto la tua bocca
Ja nyt mua kaduttaa se et mitä päästin suustani
E ora, mi dispiace, non quello che ho lasciato fuori dalla mia bocca
Jos jotain vois muuttaa, ni toivon että siihen jäät
Se qualcosa può cambiare, spero che tu rimanga lì
Ku pysyt lähellä, sä teet musta miehekkään
Dove stai vicino, fai uomini neri

Ja ku sä halusit, lupasin olla hellä
E dove volevi, ho promesso di essere tenero
Ja sillon ku olit yksin mä olin sun lähellä
E dove eri solo, ero vicino al sole
En jättäny sua yksin, mä pidin sua kädestä
Non l'ho lasciata in pace, mi piaceva
Tää kestää, sul on paikka mun sydämessäni
Questo dura, così è il posto nel mio cuore
Mä pyydän, anna mulle anteeksi
Ti prego, perdonami
Mä tiiän et oot saanu kärsii musta tarpeeksi
Se non ti sposi abbastanza nero abbastanza
Mä olen minä enkä osaa olla lempee
Io sono io e non so come essere lempee
Vaik kuinka kauan olen odottanu oikeet hetkee
Infl quanto tempo ho aspettato oikeet hetkee
Mä pyydän, pyydän sulta anteeksi
Ti chiedo scusa per favore
Enkä osaa pyytää ikin sulta tarpeeksi
E non posso chiedere una via di fuga
Mä olen minä enkä pysty elää tälleen
Io sono io e non posso vivere tälleen
Ku pyydän sulta anteeksi kerta toisen jälkeen
Dove posso invocare il perdono uno dopo l'altro
Ei tarvii kattoo tarkkaan ni tiiät mitä tunnen
Non ha bisogno di coprire esattamente quello che so
Jas kävelet mun kanssa voin kertoo mihin kuljen
Tu vai in giro con me, posso dirti dove andare
Mä kuljen katui jotka sattuu mua sisimpään
Ho camminato verso il basso che mi fa male al più interno
Ja ohittelen niitä jotka on onnellisii tääl
E passo a quelli che sono felici
Enkä haluu viedä keneltäkään tunteita
E non voglio prendere i sentimenti di nessuno
Mut mun tunteet ootte mulle pelkkiä ruhjeita
I miei sentimenti per te sono solo chiari pettegolezzi

Mut se on totta, että rakkaus koituu kuolemaks
Ma è vero che l'amore sta morendo
Onks sana rakkaus ees tuttu tääl päin Suomea?
La parola amore arriva fino in Finlandia?
Jotenki tuntuu et mä hyvästelen vaimoille
In qualche modo non mi sento bene con le mogli
Ku lapset on luotu mun seurustelutaidoille
Dove i bambini sono stati creati per le capacità di socializzazione
En ole äänessä, enkä ole hiljaa
Non voterò, e non starò zitto
Mut kuolleita tunteita voi lukee ku avoint kirjaa
Ma le emozioni morte possono essere lette in un libro aperto
Ja mä koitan naisen vuoksi omii niittaa
E mi dispiace per la donna perché le manca
Mut onko nykynaisissa enää romantiikkaa?
Ma non c'è più romanticismo nel presente?
Mä en tiiä, mut en pysty jatkaa tälleen
Non lo so, ma non posso continuare a farlo di nuovo
Ku tiiän et mä tulen pettyy aina kerta toisen jälkeen
Dove sarai, non sarò deluso ogni volta dopo il secondo
Mä pyydän, anna mulle anteeksi
Ti prego, perdonami
Mä tiiän et oot saanu kärsii musta tarpeeksi
Se non ti sposi abbastanza nero abbastanza
Mä olen minä enkä osaa olla lempee
Io sono io e non so come essere lempee
Vaik kuinka kauan olen odottanu oikeet hetkee
Infl quanto tempo ho aspettato oikeet hetkee
Mä pyydän, pyydän sulta anteeksi
Ti chiedo scusa per favore
Enkä osaa pyytää ikin sulta tarpeeksi
E non posso chiedere una via di fuga
Mä olen minä enkä pysty elää tälleen
Io sono io e non posso vivere tälleen
Ku pyydän sulta anteeksi kerta toisen jälkeen
Dove posso invocare il perdono uno dopo l'altro

Maailma on rakkaus, sä katot sit mun kulmasta
Il mondo è amore, i tetti del mio angolo
Niin se muistuttaa aika maailmanloppua
Quindi ci ricorda la fine del mondo
Peli on menetetty, mut jos aikaa jäljel
Il gioco è perso, ma se il tempo passa
Niin täs on mun käsi mutta miks et ota kädest kii
Quindi questa è la mia mano, ma perché non ti afferri la tua mano
Kyl mä ymmärrän jos olet ollut kovilla
Posso capire se sei stato duro
Niin sitten meil on jotain mitä ei oo kovin monilla
Quindi abbiamo qualcosa che non è molto
Osa kuoli eikä osa rakasta enää
Alcuni sono morti e non fanno più parte dell'amore
Ku laski tunteet, halutaa antaa niiden siellä lepää
Dove sono cadute le emozioni, vogliono lasciarli riposare lì
Ja niin on sanottu et aika paikkaa haavat
E così si dice che non hai il tempo di sistemare le ferite
Mut mun haavoi paikates vois syvempää sit kaivaa
Ma le mie ferite possono essere riparate più a fondo
Mä kaipaan rakkautta, mul on siihen tarvet
Amo l'amore, quindi ho bisogno di loro
Mä haluun jonkun joka osaa paikkaa mun arvet
Voglio qualcuno che possa individuare le mie cicatrici
Mä nään sen jonkun tän ihmismassan keskellä
L'ho messo nel mezzo della massa di qualcuno
Jollakin on tunteet, mut kunpa tietäis kenellä
Qualcuno ha i sentimenti, ma io so chi è
Se nousee pystyy kel on tunteet tässä massassa
Sorge per essere in grado di avere sentimenti in questa massa
Jos sulla on ni auta mua nousee tästä paskasta
Se va bene, aiutami a uscire da questa merda
Mä pyydän, anna mulle anteeksi
Ti prego, perdonami
Mä tiiän et oot saanu kärsii musta tarpeeksi
Non ti bevo saanu soffre abbastanza di nero

Mä olen minä enkä osaa olla lempee
Io sono io e non so come essere lempee
Vaik kuinka kauan olen odottanu oikeet hetkee
Infl quanto tempo ho aspettato oikeet hetkee
Mä pyydän, pyydän sulta anteeksi
Ti chiedo scusa per favore
Enkä osaa pyytää ikin sulta tarpeeksi
E non posso chiedere una via di fuga
Mä olen minä enkä pysty elää tälleen
Io sono io e non posso vivere tälleen
Ku pyydän sulta anteeksi kerta toisen jälkeen
Dove posso invocare il perdono uno dopo l'altro
Mä pyydän, anna mulle anteeksi
Ti prego, perdonami
Mä tiiän et oot saanu kärsii musta tarpeeksi
Se non ti sposi abbastanza nero abbastanza
Mä olen minä enkä osaa olla lempee
Io sono io e non so come essere lempee
Vaik kuinka kauan olen odottanu oikeet hetkee
Infl quanto tempo ho aspettato oikeet hetkee
Mä pyydän, pyydän sulta anteeksi
Ti chiedo scusa per favore
Enkä osaa pyytää ikin sulta tarpeeksi
E non posso chiedere una via di fuga
Mä olen minä enkä pysty elää tälleen
Io sono io e non posso vivere tälleen
Ku pyydän sulta anteeksi kerta toisen jälkeen
Dove posso invocare il perdono uno dopo l'altro


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P