Testo e traduzione della canzone Barbara Helsingius - NÄR VINTERN RASAT UT

När vintern rasat ut omsider
Quando scoppiò l'inverno alla fine
och det nalkas bättre tider
ed è tempi migliori
drar vi ut från stadens larm och brus.
usciamo dal rumore e dal rumore della città.
Vi blir alla optimister,
Diventiamo tutti ottimisti,
vårt förnuft vi plötsligt mister
il nostro senso improvvisamente perdiamo
lockade av sommarvindars sus!
tentato dai venti estivi!
Refr.
Refr.
För det är det vi här i Norden
Perché siamo qui nella regione nordica
längtar efter mest på jorden
desiderando il meglio sulla terra
sol och värme, fågelsång.
sole e calore, canto degli uccelli.
Ljumma, ljusa sommarnätter,
Luca, luminose notti d'estate,
klöverblom på gröna slätter,
fiore di trifoglio su pianure verdi,

vintersömnen är så lång!
il sonno invernale è così lungo!
Ut till landet snabbt vi ilar,
Verso il paese rapidamente discutiamo,
av och an i trånga bilar,
occasionalmente in auto strette,
släpar allt det vi behöver men
trascina tutto ciò di cui abbiamo bisogno ma
när vi äntligen är klara
quando finalmente finiamo
återstår det faktiskt bara
rimane solo
att vi börjar släpa in igen!
che iniziamo a ritirarci di nuovo!
För det är det vi här i Norden
Perché siamo qui nella regione nordica
längtar efter mest på jorden
desiderando il meglio sulla terra
sol och värme, fågelsång.
sole e calore, canto degli uccelli.
Ljumma, ljusa sommarnätter,
Luca, luminose notti d'estate,
klöverblom på gröna slätter,
fiore di trifoglio su pianure verdi,
vintersömnen är så lång!
il sonno invernale è così lungo!
Underbara gröna ängar
Meravigliosi prati verdi
sommarprakt i blomstersängar!
vestito estivo in aiuole!
Maskrosor och groblad vart man ser,
Denti di leone e boschetti dove vedi,
Sorken sina gångar gräver
Le ferite le sue strade scavare
och av våra lökar lever
e dei nostri bulbi vivono

äter upp allt det vi lägger ner!
mangia tutto quello che ci sdrai!
För det är det vi här i Norden
Perché siamo qui nella regione nordica
längtar efter mest på jorden
desiderando il meglio sulla terra
sol och värme, fågelsång.
sole e calore, canto degli uccelli.
Ljumma, ljusa sommarnätter,
Luca, luminose notti d'estate,
klöverblom på gröna slätter,
fiore di trifoglio su pianure verdi,
vintersömnen är så lång!
il sonno invernale è così lungo!
Vi odlar phlox och pelargoner
Coltiviamo phlox e gerani
binder vallmo och pioner,
papavero e pioniere del raccoglitore,
står på näsa i vår trädgård men
in piedi sul naso nel nostro giardino però
genast kommer regn och dunder
immediatamente pioverà e tuono il tuono
och det är ett Herrans under
ed è il Signore di sotto
om vi slipper börja om igen!
se non dobbiamo ricominciare da capo!
För det är det vi här i Norden
Perché siamo qui nella regione nordica
längtar efter mest på jorden
desiderando il meglio sulla terra
sol och värme, fågelsång.
sole e calore, canto degli uccelli.
Ljumma, ljusa sommarnätter,
Luca, luminose notti d'estate,
klöverblom på gröna slätter,
fiore di trifoglio su pianure verdi,

vintersömnen är så lång!
il sonno invernale è così lungo!
När isen tagit våra bryggor,
Quando il ghiaccio ha preso i nostri ponti,
när vi flugor flyn och myggor
quando voliamo aerei e zanzare
möss och trastar glömt för länge sen
topi e tracce dimenticati molto tempo fa
minns vi att vår sommarglädje
ricordiamo le nostre vacanze estive
inföll onsdagen den tredje,
è caduto mercoledì il terzo,
längtar vi att börja om igen!
abbiamo voglia di ricominciare da capo!
För det är det vi här i Norden
Perché siamo qui nella regione nordica
längtar efter mest på jorden
desiderando il meglio sulla terra
sol och värme, fågelsång.
sole e calore, canto degli uccelli.
Ljumma, ljusa sommarnätter,
Luca, luminose notti d'estate,
klöverblom på gröna slätter,
fiore di trifoglio su pianure verdi,
vintersömnen är så lång!
il sonno invernale è così lungo!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P