Testo e traduzione della canzone Apulanta - Aggressio

Mä olen kasvanut
Sono cresciuto
Kiinni niihin ajatuksiin
Attenersi a quelle idee
Joita toisillemme totuuksina hoettiin
Siamo stati trattati come verità l'un l'altro
Mä annoin niiden pitää aamut kaukana musta
Lascio che tengano il mattino lontano dal nero
Ne sanoo mulle
Lei mi dice
Tää on nyt sun todellisuus
Questa è la realtà del sole adesso
Tää on nyt sitä, tässä kaikki,
Questo è ora, qui tutto,
Tää on lopullisuus
Questo è definitivo
Tän ulkopuolella päivät valuvat hukkaan
Fuori, i giorni sono sprecati
Aggressio!
Aggressione!
Päästä, päästä irti jo
Esci, esci di qui già
Ennen kuin se taittuu johonkin tyhmään
Prima cade in qualcosa di stupido

Tää on hengen kuolio,
Questa è la morte dello spirito,
Ollut pitkän aikaa jo
È passato molto tempo
Tässon kaikki olemukseltaan väärää
Questa è la cosa sbagliata
Haavekuva
fantasia
Hauras ja haavoittuva
Fragile e vulnerabile
Enkä mä väitä enää olevani muuta kuin
E non pretendo più di essere altro che
Tiivistynyt huokaus
Un sospiro stretto
Mun pitäis olla nyt tyyni ja rauhallinen
Dovrei essere calmo e calmo ora
Syvältä viisas, tunteilta harmooninen
Meraviglioso dal basso, sentirsi in armonia
Ja vauhtisokeana siltä hetkittäin näyttää
E con la velocità della mosca sembra
Aggressio!
Aggressione!
Päästä, päästä irti jo
Esci, esci di qui già
Ennen kuin se taittuu johonkin tyhmään
Prima cade in qualcosa di stupido
Tää on hengen kuolio.
Questa è la morte dello spirito.
Ollut pitkän aikaa jo
È passato molto tempo
Tässon kaikki olemukseltaan väärää
Questa è la cosa sbagliata
Haavekuva
fantasia
Hauras ja haavoittuva
Fragile e vulnerabile
Enkä mä väitä enää olevani muuta kuin
E non pretendo più di essere altro che
Tiivistynyt huokaus
Un sospiro stretto


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P