Testo e traduzione della canzone Petter feat. Molly Sandén and Sam-E - Regnet

verse 1Uh, ge mig nåt mer, ge mig uppmärksamhet
versetto 1Uh, dammi qualcosa di più, dammi attenzione
Ge mig din bekräftelse, ge mig något konkret
Dammi la tua conferma, dammi qualcosa di specifico
För de enda jag bryr mig om är hur jag får dig att må
Per l'unica cosa a cui tengo è come ti faccio arrivare
Och vi varit där på botten, nu vi svävar på moln
E noi eravamo lì in fondo, ora ci siamo fermati sulle nuvole
För vi har sett höga toppar, djupa dalar, mörka tunnlar
Perché abbiamo visto alte vette, profonde vallate, tunnel bui
Under ytan, genom hinder, vi har stått där det brinner
Sotto la superficie, attraverso ostacoli, ci siamo fermati dove brucia
Men inget av de där har stoppat oss
Ma nessuno di questi ci ha fermato
Tvärtom, alla tvivel har vi kopplat bort
Al contrario, tutti i dubbi che abbiamo disconnessi
För jag älskar dig så sinnessjukt
Perché ti amo così pazzo
Hur dåliga är minnen nu
Quanto sono cattivi i ricordi ora
Nu ska vi ha kul på vägen, innan tiden rinner ut
Ora ci divertiremo sulla strada prima che scada il tempo
Och river dom ner muren så börjar vi om från noll
E se abbattono il muro, inizieremo da zero

Man saknar inte regnet förrns världen är torr
Non ti manca la pioggia prima che il mondo sia asciutto
Jag säger
Io dico
chorusJag svär jag finns alltid här för dig tills tiden rinner ut
coro giuro che sono sempre qui per te fino allo scadere del tempo
Och när vardagen tär och vart vi än bär
E quando ogni giorno va e ovunque portiamo
Så är vi ett med vinden nu
Allora siamo uno con il vento ora
Du säger nej, kom baby
Dici di no, vieni piccola
Låt oss gå åt samma håll
Andiamo nella stessa direzione
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido
verse 2Jag kommer ihåg dagarna jag bad om det jag har nu
versetto 2 Ricordo i giorni in cui ho chiesto ciò che ho ora
Hoppas sagan ni skriver har ett bra slut
Spero che la storia che scrivi abbia una buona fine
Och jag har ingen aning var vi ska nu
E non ho idea di dove andare ora
Men så länge vi går åt samma håll
Ma fintanto che camminiamo nella stessa direzione
Så kommer allting ordna sig, allt jag har jag lovar dig
Allora tutto funzionerà, tutto ciò che ti prometto

Kommer aldrig falla ner så länge du står med mig
Non cadrà mai finché starai con me
Be för oss nu babe, lev och ba' njut babe
Prega per noi ora piccola, vivi e prega, divertiti piccola
Allting har en mening ingenting blir som förut
Tutto ha un'opinione che nulla sarà come prima
Nej, från och med nu
No, d'ora in poi
Ingen tvekan, låt det eka
Senza dubbio, fa eco
Ingen hemlighet, låt dom få veta
Nessun segreto, faglielo sapere
Allt om oss, men inget är för gott
Tutto su di noi, ma niente è troppo bello
Man saknar inte regnet förräns världen är torr
Non ti perdi la pioggia finché il mondo non sarà asciutto
chorusJag svär jag finns alltid här för dig tills tiden rinner ut
coro giuro che sono sempre qui per te fino allo scadere del tempo
Och när vardagen tär och vart vi än bär
E quando ogni giorno va e ovunque portiamo
Så är vi ett med vinden nu
Allora siamo uno con il vento ora
Du säger nej, kom baby
Dici di no, vieni piccola
Låt oss gå åt samma håll
Andiamo nella stessa direzione
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca

Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido
verse 3Så många tårar som har runnit ner från kinden
versetto 3 Così tante lacrime che sono usciti dalla guancia
Men vi står här nu starkare än nånsin, håll andan
Ma adesso siamo qui più forti di qualsiasi altra cosa, trattenere il respiro
För våran låga den brinner även fast vinden blåser hårt
Per il nostro basso brucia anche se il vento soffia forte
Vi står emot allting, tillsammans
Siamo contro tutto, insieme
Så många tårar som har runnit ner från kinden
Così tante lacrime che sono cadute dalla guancia
Men vi står här nu starkare än nånsin, håll andan
Ma adesso siamo qui più forti di qualsiasi altra cosa, trattenere il respiro
För våran låga den brinner även fast vinden blåser hårt
Per il nostro basso brucia anche se il vento soffia forte
Vi står emot allting, tillsammans
Siamo contro tutto, insieme
chorusJag svär jag finns alltid här för dig tills tiden rinner ut
coro giuro che sono sempre qui per te fino allo scadere del tempo
Och när vardagen tär och vart vi än bär
E quando ogni giorno va e ovunque portiamo
Så är vi ett med vinden nu
Allora siamo uno con il vento ora
Du säger nej, kom baby
Dici di no, vieni piccola
Låt oss gå åt samma håll
Andiamo nella stessa direzione
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è asciutto
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
Wohohohohoho
För man saknar inte regnet, saknar inte regnet
Perché non ti manca la pioggia, la pioggia non manca
Förrns hela världen är torr
Il mondo intero è arido


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P