Testo e traduzione della canzone Tjuvjakt feat. Petter - Fyrverkeri

verse 1Jobbar konstant aldrig utbränd
versetto 1 I robot non sono mai bruciati
Rullar långsamt i en utländsk
Rotola lentamente in una straniera
Kanske borde veta hut men
Forse dovrebbe conoscere la capanna però
Fuck stan, kompis jag är gula hus än
Cazzo Stan, amico, sono ancora una casa gialla
Siktar rakt upp, aldrig kluven
Puntando verso l'alto, mai accovacciato
Kan du skicka kautschuk? Suddar ut den
Puoi mandare kautschuk? Improvvisamente
Ey, tjo till mina bröder på ön
Ey, vai dai miei fratelli sull'isola
För jag gör det för bröd
Perché lo faccio per il pane
Skulle va körd om jag var gluten
Sarebbe scortese se fossi senza glutine
Äh sorry, det är bara en vanesak
Oh scusa, è solo un'abitudine
Gör en gammal månadslön nu på ett vanligt gage
Effettua regolarmente un vecchio stipendio mensile
Nu vill man veta allt om mig
Ora vuoi sapere tutto di me

Så varje meet-and-greet är som en episod med Nardwuar
Quindi ogni meet-and-greet è come un episodio con Nardwuar
Förra singeln gick lätt till nummer ett och rätt ut i stugorna
L'ultimo singolo è andato facilmente al numero uno e proprio nei cottage
För vi hitta konceptet och en blåsorkester
Scopriamo il concetto e un'orchestra soffiante
Och vi slipa på resten med ett tankesätt att det får duga då
E scivoliamo sul resto con una mentalità che farà accadere allora
Men det är lätt att ba' sväva iväg
Ma è facile pregare
Fötterna på jorden, det är någonting vi har lärt oss
Piedi sulla terra, è qualcosa che abbiamo imparato
Men det har blivit större än rap
Ma è diventato più grande del rap
Och min stil är den jag är, inte ba' nåt du bär på
E il mio stile è quello che sono, non ho chiesto nulla che indossi
Och snart har jag sett hela landet
E presto ho visto l'intero paese
Kan hålla huvudet högt när jag backar bandet
Posso tenere la testa alta quando torno il nastro
Sökte lyckan och tror jag fann den
Cerca la felicità e pensa che l'ho trovata
Och har alltid lyckats hålla balansen
E sono sempre riuscito a mantenere l'equilibrio
chorusOch jag laddar min pistol, ey oh
coro E io sto caricando la mia pistola, ciao oh
Fötterna på jorden, var så dom sa
I piedi sulla terra erano così hanno detto
Ingen här är som vi, oh oh
Nessuno qui è come noi, oh oh
Jag vill ha ammunition, ey oh
Voglio munizioni, ey oh
Vi svävar upp bland molnen och stannar kvar
Ci libriamo tra le nuvole e restiamo
Ingen här är som vi, vi är fyrverkeri
Nessuno qui è come noi, siamo fuochi d'artificio

verse 2Jag bär äppelknyckarbyxor som min farfar in the 40's
versetto 2 Porto pantaloni di apple come mio nonno negli anni '40
Men det mer som 20-talet hur vi dansar in the morning
Ma è più come gli anni '20 che balliamo al mattino
Och så börjar våra sagor, jag sörjer några saker
E poi iniziano le nostre fiabe, sto facendo alcune cose
Men med en flaska Captain Haddock blir det stormar och orkaner
Ma con una bottiglia di Captain Haddock ci sono tempeste e uragani
Jag är Al Capone över ölkuponger
Sono Al Capone per i coupon di birra
I det röda rummet där dom dödat ångest
Nella stanza rossa dove hanno ucciso l'ansia
Röda viner och brödkrutonger
Vini rossi e crostini di pane
Om det inte räcker så gör vi om det
Se questo non è abbastanza, lo faremo
Ingen hämning, ge mig Hendrix i min sinnesstämning
Nessuna vendetta, dammi Hendrix nella mia mente
Räknar kort, så vi vinner ständigt
Contando le carte così vinceremo continuamente
Fin i köket, gör det jävligt stort och det är ingen hemlis
Bello in cucina, lo rende dannatamente grande e non ci sono emoticon
Kanske är det bäst att vi skriver en bok
Forse è meglio per noi scrivere un libro
Så what it do Jan Guillou?
Allora, cosa fa Jan Guillou?
Nu tar vi ton, så ta det lugnt eller bli oskadliggjord
Ora prendiamo una tonnellata, quindi prenditela comoda o diventa innocua
För varje rad är mord
Per ogni riga c'è un omicidio
Petter, Tjuvjakt, ba' ta emot
Petter, Thief Hunt, ricevuto
chorusOch jag laddar min pistol, ey oh
coro E io sto caricando la mia pistola, ciao oh
Fötterna på jorden, var så dom sa
I piedi sulla terra erano così hanno detto

Ingen här är som vi, oh oh
Nessuno qui è come noi, oh oh
Jag vill ha ammunition, ey oh
Voglio munizioni, ey oh
Vi svävar upp bland molnen och stannar kvar
Ci libriamo tra le nuvole e restiamo
Ingen här är som vi, vi är fyrverkeri
Nessuno qui è come noi, siamo fuochi d'artificio
verse 3Kollar mig i spegeln, trött under ögonen
versetto 3Collandomi allo specchio, stanco sotto gli occhi
Slitstark, jag är långt ifrån över än
Duro, sono ancora molto lontano
Om floden är bred, jag går över den
Se il fiume è largo, lo attraverserò
Fortfarande stan, jag är fortfarande Söder än
Ancora Stan, sono ancora a sud di
Tar över stafettpinnen och gör en volt
Prende il testimone e fa un volt
Vart jag än är, ni vet jag gör revolt
Ovunque io sia, tu sai che sto facendo una rivolta
Revolver rap-stil som vaccin
Revolver stile rap come vaccino
Alltid på språng skriver bars i taxin
Sempre in movimento a scrivere bar nel taxi
Yeah, så många saker måste hinna med
Sì, tante cose devono essere fatte
Ah, så efter 90 kan jag chilla ned
ah, quindi dopo il 90, posso rilassarmi
Men tills dess kanske dör av tristess
Ma fino ad allora potrebbe morire di tristezza
Över ytan, flytväst och jag rockar sydväst
Sopra la superficie, gilet di vita e io scoglio a sud-ovest
(Yeah)
(Yeah)
Varje dag en ny fest
Ogni giorno una nuova festa

Vill inte skryta mer, men jag är typ bäst
Non voglio vantarmi di più, ma sono il migliore
Går på gala i skiddräkt
Andando su un gala in una tuta da sci
Hänger backstage och blir skitpepp
Si blocca nel backstage e diventa pazzo
chorusOch jag laddar min pistol, ey oh
coro E io sto caricando la mia pistola, ciao oh
Fötterna på jorden, var så dom sa
I piedi sulla terra erano così hanno detto
Ingen här är som vi, oh oh
Nessuno qui è come noi, oh oh
Jag vill ha ammunition, ey oh
Lo voglio avere munizioni, ey oh
Vi svävar upp bland molnen och stannar kvar
Ci libriamo tra le nuvole e restiamo
Ingen här är som vi
Nessuno qui è come noi
outroOch jag laddar min pistol, ey oh
outroOch sto caricando la mia pistola, ey oh
Ingen här är som vi
Nessuno qui è come noi
Jag vill ha ammunition, ey oh
Voglio munizioni, ey oh
Ingen här är som vi, vi är fyrverkeri
Nessuno qui è come noi, siamo fuochi d'artificio


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P