Testo e traduzione della canzone Danny Saucedo - Hör Vad Du Säger Men Jag Har Glömt Vad Du Sa

Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vem var det som sa det nu var det du eller jag?
Chi era quello che ha detto che eravamo tu o me?

Häng med till Söder, vi tar en taxi bort från stöket och staden
Prosegui per Söder, prendiamo un taxi per raggiungere la città e la città
Mitt kök är dansgolv och alla firar som värsta födelsedagen
La mia cucina è una pista da ballo e tutti festeggiano il peggior compleanno

Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vem var det som sa det nu var det du eller jag?
Chi era quello che ha detto che eravamo tu o me?
Vi har sandwich och nogger, vilken av dem vill du ha?
Abbiamo dei panini e ne vuoi qualcuno?
Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vi mår bra, yes vi mår bra!
Stiamo bene, sì, stiamo bene!


Roshi är DJ och vi har bordet fullt med brownies och dricka
Roshi è dj e abbiamo il tavolo pieno di brownies e drink
Står på balkongen och alla skrattar högt och stjärnorna tindrar
In piedi sul balcone e tutti ridono rumorosamente e le stelle fanno capolino

Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vem var det som sa det nu var det du eller jag?
Chi era quello che ha detto che eravamo tu o me?
Vi har sandwich och nogger, vilken av dem vill du ha?
Abbiamo dei panini e ne vuoi qualcuno?
Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vi mår bra, yes vi mår bra!
Stiamo bene, sì, stiamo bene!

Håll ut, ta dig upp
Aspetta, alzati
Och 25:e kommer snart så du kan ta det lugnt!
E il 25 arriverà presto così potrai calmarti!
Håll ut!
Aspetta!

Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vem var det som sa det nu var det du eller jag?
Chi era quello che ha detto che eravamo tu o me?
Vi har sandwich och nogger, vilken av dem vill du ha?
Abbiamo dei panini e ne vuoi qualcuno?
Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Vi mår bra, yes vi mår bra!
Stiamo bene, sì, stiamo bene!

Jag hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Sento quello che stai dicendo, ma ho dimenticato quello che hai detto
Hör vad du säger men jag har glömt vad du sa
Ascolta quello che dici ma ho dimenticato quello che hai detto
Vi mår bra, yes vi mår bra!
Stiamo bene, sì, stiamo bene!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Danny Saucedo - Hör Vad Du Säger Men Jag Har Glömt Vad Du Sa video:
P