Testo e traduzione della canzone Stiftelsen - Rotlös

Det finns inget att försvara, jag är elak och dum mot dig.
Non c'è niente da difendere, sono stupido e stupido contro di te.
du som vill ha mig, jag tar jag förstör jag är blind.
Tu che mi vuoi, sto distruggendo, sono cieco.
Vill du ta mig tillbaka, kan du göra mig hel igen.
Se vuoi riprendermi, puoi farmi di nuovo tutto.

Jag föraktar mig själv nu, inget är med oss.
Mi disprezzo ora, niente è con noi.
sinnet tar mig till en annan värld, en plats som jag kallar hem nu.
La mente mi porta in un altro mondo, un luogo che ora chiamo casa.
jag har försökt bryta mig fri, men någon jävel drar mig tillbaka.
Ho cercato di liberarmi, ma qualche bastardo mi respinge.
och hoppet kommer nu mera sällan.
e il salto è ora meno comune.
Här ska jag leva här ska jag dö.
Qui vivrò qui morirò.

Torka mina tårar, det är så jävla synd om mig.
Puliscimi le lacrime, è così dannatamente male per me.
Stackars arma krake.
Cracker braccio impilabile.

Jag kan inte tro du är min, varför är du kvar här.
Non posso credere che tu sia mio, perché sei qui?
Inte fan kan du älska mig, jag är ju en börda.
Non un fan puoi amarmi, sono un peso.
Hitta någon annan.
Trova qualcun altro.

När du ser mig byta roll, kan du inte då hålla om mig.
Quando mi vedi cambiare, non ti può importare di me.
Immun mot medicin, inte mot din kärlek. Men jag kan inte,
Immune alla medicina, non contro il tuo amore. Ma non posso,
jag vill inte ens förstå mer, hur kan jag då öppna mitt allt.
Non voglio nemmeno capire di più, come posso aprire il mio tutto?

Vår saga är slut nu, ingen kommer läsa den.
La nostra storia è finita, nessuno la leggerà.
jag förstörde allt, min underbara vän.
Ho distrutto tutto, mio ​​meraviglioso amico.
Jag vill inte andas, försök att förstå mig du.
Non voglio respirare, cerca di capirti.
Kommer alltid va med mig, min älskade vän.
Vieni sempre con me, mio ​​caro amico.

Det finns inget att försvara, jag va elak och dum mot dig.
Non c'è nulla da difendere, sono stupido e stupido contro di te.
Du som ville ha mig, jag tog jag förstörde jag var blind.
Tu che mi hai voluto, ho preso ho distrutto ero cieco.
Ta mig inte tillbaka, nu kan du bli hel igen.
Non riportarmi indietro, ora puoi tornare all'inferno.
Jag tycker om mig själv nu, allting är med oss.
Mi piaccio ora, tutto è con noi.

Allting är med oss, allting är med oss.
Tutto è con noi, tutto è con noi.
Jag tog jag förstörde jag var blind.
Ho preso ho distrutto ero cieco.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P