Testo e traduzione della canzone Den Svenska Björnstammen feat. 047 - Förlåta eller svika

verse 1Vi är så lika du och jag på olika sätt
versetto 1Siamo uguali per te e me in modi diversi
Såg dig springa runt hörnet
Ho visto correre dietro l'angolo
Och när jag frågar om det stämmer
E quando chiedo se è corretto
Så säger du nej
Quindi tu dici no
Men när jag ser hur du beter dig står det klart för mig
Ma quando vedo come ti comporti, è chiaro per me
Vi har glömt bort hur man beter sig när man gillar varann
Abbiamo dimenticato come comportarsi quando ti piacciono
Så vi drar oss undan
Quindi stiamo andando via
Alla sa "Stanna kvar" men dom menar "Ge dig av"
Tutti hanno detto "Stay on" ma significano "Get Off"
Vi får se om de har rätt
Vedremo se hanno ragione
chorusStanna så länge det går
chorusStanna finché dura
Vad kan vi ändra på?
Cosa possiamo cambiare?
Jag hör allting som är bakom mig skrika
Sento tutto ciò che urla dietro di me

Du måste välja nu, förlåta eller svika
Devi scegliere ora, perdonare o deludere

Stanna så länge det går
Rimani finché dura
Vad kan vi ändra på?
Cosa possiamo cambiare?
Jag hör allting som är bakom mig skrika
Sento tutto ciò che urla dietro di me
Du måste välja nu, förlåta eller svika
Devi scegliere ora, perdonare o deludere
verse 2Det finns magiska misstag att leva av
versetto 2 Ci sono degli errori magici da vivere
Om vi ger plats i vårt sammanhang
Se forniamo spazio nel nostro contesto
Erfarenheten vet det du inte ser
L'esperienza sa cosa non vedi
Är så långt från att nå dig
È così lontano dal raggiungerti
chorusStanna så länge det går
chorusStanna finché dura
Vad kan vi ändra på?
Cosa possiamo cambiare?
Jag hör allting som är bakom mig skrika
Sento tutto ciò che urla dietro di me
Du måste välja nu, förlåta eller svika
Devi scegliere ora, perdonare o deludere

Stanna så länge det går
Rimani finché dura
Vad kan vi ändra på?
Cosa possiamo cambiare?
Jag hör allting som är bakom mig skrika
Sento tutto ciò che urla dietro di me

Du måste välja nu, förlåta eller svika
Devi scegliere ora, perdonare o deludere
verse 3Du frågar hur jag egentligen mår
il verso 3Du chiede come mi sento davvero
Vill inte strö salt i våra sår
Non voglio cospargere di sale nelle nostre ferite
Du undrar om jag ens förstår vad jag menar
Ti chiedi se capisco persino cosa intendo
Tro mig jag tvivlar
Credimi, dubito
Förr drog vi jämnt och delade lika
In passato abbiamo tirato uniformemente e condiviso la stessa cosa
Vi måste välja nu, förlåta eller svika
Dobbiamo scegliere ora, perdonare o deludere
chorusStanna så länge det går
chorusStanna finché dura
Vad kan vi ändra på?
Cosa possiamo cambiare?
Jag hör allting som är bakom mig skrika
Sento tutto ciò che urla dietro di me
Du måste välja nu, förlåta eller svika
Devi scegliere ora, perdonare o deludere

Stanna så länge det går
Rimani finché dura
Vad kan vi ändra på?
Cosa possiamo cambiare?
Jag hör allting som är bakom mig skrika
Sento tutto ciò che urla dietro di me
Du måste välja nu, förlåta eller svika
Devi scegliere ora, perdonare o deludere


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P