Testo e traduzione della canzone Bức Tường - Niềm Tin Cho Cát Bụi

Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
Vivi la tua vita lontano da tua madre
Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi
Sono come piccoli granelli di sabbia
Bước về đâu trên con đường xa
Salta sulla strada lontano
Ôi! Hạt cát
Oh! Semi di sabbia

Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Mơ được khóc ấm trong tay mẹ
I sogni sono caldi nelle mani della madre

Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Sống tháng năm bàn tay trắng trơn
Mani vere in bianco puro
Bước về đâu, bước, bước về đâu
Andare avanti, avanti, avanti
Ôi! Hạt cát
Oh! Semi di sabbia

Và cuộc đời là con dốc trơn
E la vita è una china scivolosa
Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
Il sole li avvolge piccoli
Xin hãy cho em một niềm tin
Per favore dai loro una fede
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Sabbia di grano! Avere domani
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Sabbia di grano! Avere domani

Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
Mai avuto lacrime al di fuori
Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Chúng sống không tuổi thơ ấm êm
Loro non vivono tranquillamente

Bước về đâu, bước, bước về đâu
Andare avanti, avanti, avanti
Ôi! Hạt cát
Oh! Semi di sabbia

Và cuộc đời là con dốc trơn
E la vita è una china scivolosa
Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
Il sole li avvolge piccoli
Xin hãy cho em một niềm tin
Per favore dai loro una fede
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Sabbia di grano! Avere domani
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Sabbia di grano! Avere domani

Và cuộc đời là con dốc trơn
E la vita è una china scivolosa
Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
Il sole li avvolge piccoli
Xin hãy cho em một niềm tin
Per favore dai loro una fede
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Sabbia di grano! Avere domani
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Sabbia di grano! Avere domani

Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
Vivi la tua vita lontano da tua madre
Những thằng bé
il ragazzo
Sống hè phố
Vivi per la strada
Mong một ngày mai
In attesa di domani


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P