Testo e traduzione della canzone Bức Tường - Mắt đen

Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền?
Quali sono le profondità degli occhi, gli occhi scuri?
Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan
Non alto, non vicino ma contiene chan
Khi anh mất lối trên con đường xa
Quando ha perso la strada sulla strada
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Nel fuoco caldo sulla via del ritorno
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
Quando incespica, i suoi occhi sono sempre calmi
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
Poi bruciato per orgoglio

Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt huyền
Vuoi essere loro ad immergersi negli occhi
Đến từ đáy mắt tuy cao vời, đôi mắt ơi!
Dal fondo degli occhi, ma occhi alti!
Ngủ vùi khung tranh trắng trơn ngày qua
I dipinti bianchi arricchiti scivolano oltre il giorno
Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa
Quanti desideri sono troppo lontani
Màu nào ước muốn màu nào đầy vơi
Quale colore preferiresti?

Màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói
Quale colore brucia come dicono gli occhi

Mắt đen đôi khi lung linh và tinh khôi
Gli occhi neri a volte sfarfallano e sono incontaminati
Mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em
Occhi neri il mio cuore appartiene a loro
Khi anh mất lối trên con đường xa
Quando ha perso la strada sulla strada
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Nel fuoco caldo sulla via del ritorno
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
Quando incespica, i suoi occhi sono sempre calmi
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
Poi bruciato per orgoglio

Mắt đen đôi khi lung linh và tinh khôi
Gli occhi neri a volte sfarfallano e sono incontaminati
Mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em
Occhi neri il mio cuore appartiene a loro
Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi
Gli occhi neri desiderano sparare una volta
Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
Gli occhi neri illuminano la passione del fuoco
Mắt đen uhohuuhh... thắp lên ngọn lửa đam mê
Occhi neri uhohuuhh ... accendi fuoco appassionato


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P