Testo e traduzione della canzone Bức Tường - Khám Phá

1. Thuở ngàn xưa khi nơi đây chỉ là sỏi đá
1. Migliaia di anni fa quando era solo una pietra
Từ hoang sơ người Việt khao khát sống vươn lên.
Da gente selvaggia vietnamita che desidera vivere.
Rồi từ tối tăm ta đi tìm một ngọn lửa sáng
Poi dal buio cerchiamo un fuoco luminoso
Ngọn lửa sáng ước vọng, bàn tay với xa hơn mặt trời
Il fuoco ardente del desiderio, le mani con il sole più lontano

2. Và ngày nay khi nơi đây đã nhiều đổi thay
2. E oggi, quando il posto è cambiato molto
Rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn mầu.
Da qui esploriamo il mondo colorato.
Để ta xứng danh những người con của đỉnh cao mới
Facciamo onore ai bambini della nuova vetta
Làm cuộc sống văn minh, đẹp trong mắt trí tuệ tuổi xanh
Fai una vita civilizzata, bella nella saggezza blu dell'occhio degli occhi

Ref:
ref:
Khám phá thế gian này rực rỡ
Scopri questo splendido mondo

Cuộc sống này bao la, còn bao điều muốn tìm.
Questa vita è vasta e molte cose da trovare.
Khám phá những con người quanh ta
Alla scoperta delle persone che ci circondano
Cùng những đỉnh cao xanh, để cuộc sống thêm tuyệt vời
Lungo le cime verdi, per aggiungere vita extra

Những ước vọng xưa cho ngày
Vecchie aspirazioni per il giorno
nay thêm khát khao bầu trời mênh
Ora più sete del cielo
mang ôi ngàn sao trong ánh mắt
portare migliaia di stelle negli occhi
Những ưóc vọng xưa cho ngày nay
Vecchie idee per oggi
thêm khát khao ngàn trùng mênh
più sete per mille immensi
mang ta cùng vươn lên mãi mãi
Portaci insieme per sempre

Cùng khám phá cuộc sống ôi tuyệt vời
Esplora la vita meravigliosa


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P