Testo e traduzione della canzone Quimby - Legyen Vörös

Hajnalban felkeltem, vécére indultam, így volt...
All'alba mi sono svegliato, sono andato in bagno, quindi è stato ...
Az előszobában kábultan hevert egy lány.
La sala si trovava una ragazza in stato confusionale.
Néztem, hogy ruhája véres, vagy csak vörös pezsgő -
Stavo guardando che l'abbigliamento di sangue, rosso o champagne -
"Életem, látom, te véletlen itt maradtál."
"La mia vita, posso vedere che non sei qui per caso a sinistra."

Alányúltam, de most tényleg nem gondoltam rosszra,
Alányúltam, ma davvero non pensare male,
karomba vettem s a díványra fektettem őt.
Ho preso le mie braccia e la ho messo sul divano.
Ő azt álmodta, hogy jó lenne, ha valaki hozna
Sognò che sarebbe bello se qualcuno
még egy kis vért vagy egy pohárka vörös pezsgőt...
anche un po 'di sangue o un bicchiere di champagne con il rosso ...

Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös,
Non mi dispiace, ma il colore deve essere rosso,
mint a hajnal alja, vörös,
come il fondo del mattino, rosso,
legyen mindegy, legyen vörös!...
hanno tutti lo stesso essere rosso! ...
Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös,
Non mi dispiace, ma il colore deve essere rosso,
mint a hajnal alja, vörös,
come il fondo del mattino, rosso,
legyen mindegy, legyen vörös...
hanno tutti lo stesso essere rosso ...

Hát fogtam magam és kibattyogtam a szemközti éjjelnappali közértbe,
Beh, io ho preso e kibattyogtam un negozio di alimentari in tutto il soggiorno durante la notte,
a polcról levettem egy üveg francia pezsgőt,
Ho preso dallo scaffale una bottiglia di champagne francese,
aztán visszasétáltam, és látom ám, hogy a lány a szoba közepén táncol egy késsel...
Poi ho camminato indietro e vedere, ma che stava ballando in mezzo alla stanza con un coltello ...
és én pezsgővel kínáltam őt, mire ő:
e gli ho offerto champagne, e lei:

Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös,
Non mi dispiace, ma il colore deve essere rosso,
mint a hajnal alja, vörös,
come il fondo del mattino, rosso,
legyen mindegy, legyen vörös!...
hanno tutti lo stesso essere rosso! ...
Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös,
Non mi dispiace, ma il colore deve essere rosso,
mint a hajnal alja, vörös,
come il fondo del mattino, rosso,
legyen mindegy, legyen vörös...
hanno tutti lo stesso essere rosso ...

Felrobban a Nap, a Hold, fejünk felett meghasad az ég...
Esplodere il sole, la luna, il cielo è rottura sopra le nostre teste ...
Hányszor mondjam neked, bébi, hé, hé, legyen már elég!
Quante volte si dice, bambino, hey, hey, hanno avuto abbastanza!
Aranycsőrű héják köröznek, ez már a vég...
falchi oro-fatturati circondando, questa è la fine ...

Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös,
Non mi dispiace, ma il colore deve essere rosso,
mint a hajnal alja, vörös,
come il fondo del mattino, rosso,
legyen mindegy, legyen vörös!...
hanno tutti lo stesso essere rosso! ...
Nekem mindegy, csak a színe legyen vörös,
Non mi dispiace, ma il colore deve essere rosso,
mint a hajnal alja, vörös,
come il fondo del mattino, rosso,
legyen mindegy, legyen vörös...
hanno tutti lo stesso essere rosso ...


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P