Testo e traduzione della canzone Obrint Pas - La Vida Sense Tu

La vida és un matí de cada dia
La vita è una mattina tutti i giorni
Quan et passava a recollir
Quando sono andato a prendere
Una caputxa negra, texans amples
Un cappuccio nero, jeans larghi
Un mural descolorit.
Un murale sbiadito.

La vida és una classe a Filologia
La vita è un studi di Classe
On agitàvem el demà,
Su agitàvem di domani,
Un sol roig colant-se a l'assemblea
Un sole rosso scivolare l'assemblaggio
Apunts bruts, cabells daurats.
Note sporco, capelli d'oro.

La vida és un dijous que acabaria
La vita è una finitura Giovedi
Al teu pis d'estudiants,
Il vostro appartamento per studenti,
Quatre espelmes grogues a la cuina
Quattro candele gialle in cucina
Ombres nues, plats trencats.
piper Shadows nudo.

La vida és un cel blau cap al migdia
La vita è un cielo blu a mezzogiorno
Quan pujàvem al terrat
Quando salito sul tetto
Una cançò d'Extremo, roba estesa
Una canzone di Ala, il lavaggio
València entre llençols blancs.
Valencia tra le lenzuola bianche.

La vida és tancar els ulls, tornar a riure
La vita è chiudere gli occhi, ridere di nuovo
Cridar al vent, sentir-nos lliures
Gridare al vento, sentitevi liberi
La vida és desitjar tornar a nàixer
La vita rinasce desiderano
Córrer tot sol, sentir-te créixer
Correre da soli, si sentono crescere
La vida és el fred tallant les cares
La vita è facce di taglio freddo
I una llàgrima incendiant les galtes
E una lacrima che brucia le guance
La vida és entendre que he d'aprendre
Mi rendo conto che la vita è quello di imparare
Aprendre a viure
Imparare a vivere
La vida sense tu.
La vita senza di te.

La vida és mossegar la fruita dolça
La vita è dolce morso frutta
A les escales de Mercat Central
Sui gradini di Central Market
Pujar per Cavallers fins la Valldigna
Cavalieri salire fino Valldigna
Fumar oblits, cantar a crits.
Fumo dietro, cantando ad alta voce.

La vida és una casa enderrocada
La vita è una casa demolita
Creuant les Torres de Serrans
Dall'altra parte della Torres de Serranos
"Amor, humor, respecte" a la façana
"L'amore, umorismo, rispetto" di fronte
Foc I metralla a les nostres mans.
Fuoco e schegge nelle nostre mani.

La vida és agafar el primer tranvia
La vita è prendere il primo tram
Del Pont de Fusta al Cabanyal
Ponte di Legno Cabanyal
Una ciutat taronja a les finestres
Una finestra città arancione
Un món en guerra als ulls cansats.
Una guerra mondiale gli occhi stanchi.

La vida és una barca abandonada
La vita è una barca abbandonata
Que vam trobar davant del mar
Troviamo lungomare
Sentir-nos com dos nàufrags a la platja
Sento come due naufraghi sulla spiaggia
L'últim cop que em vas besar.
L'ultima volta che ti ho baciato.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P