Testo e traduzione della canzone LIN - A.Hitlor.

Cry Cry Cry Cry Cry Cry out
Cry Cry Cry Cry Cry Cry out
Jump Jump Jump Jump Jump out
Jump Jump Jump Jump saltare fuori
Shout Shout Shout Shout Shout Shout it
Shout Shout Shout Shout Shout Shout esso
Aza Aza Aza Aza Aza Azawarae
Aza Aza Aza Aza Aza Azawarae

Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona

H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler

Keirei sir Keirei sir taigi wo mune ni chuusei chikatta
Keirei sir Keirei signore taigi wo mune chikatta chuusei ni
Keirei sir Keirei sir risou wo egaita dokusai shugisha
Keirei sir Keirei signore risou wo egaita dokusai shugisha

Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona

H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler
H. I. T. L. E. R Adolf Hitler Adolf Hitler

Keirei sir Keirei sir taigi wo mune ni chuusei chikatta
Keirei sir Keirei signore taigi wo mune chikatta chuusei ni
Keirei sir Keirei sir risou wo egaita dokusai shugisha
Keirei sir Keirei signore risou wo egaita dokusai shugisha

Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or judgement
Giustizia o giudizio
Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or...
Giustizia o ...
Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or judgement
Giustizia o giudizio
Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or...
Giustizia o ...

Tsuki ageta tenohira wo nigiri shimete ima koe wo toki hanate
Tsuki ageta tenohira wo nigiri shimete ima Koe wo toki hanate
Tsumi ageta danjou de dokusaisha ni narikiri
Tsumi ageta Danjou de dokusaisha ni narikiri
Mina, shitagae
Mina, shitagae

Cry Cry Cry Cry Cry Cry out
Cry Cry Cry Cry Cry Cry out
Jump Jump Jump Jump Jump out
Jump Jump Jump Jump saltare fuori
Shout Shout Shout Shout Shout Shout it
Shout Shout Shout Shout Shout Shout esso
Aza Aza Aza Aza Aza Azawarae
Aza Aza Aza Aza Aza Azawarae

Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona
Hail Hail Hail Hail Hail Hail a person
Hail Hail Hail Hail Hail Hail una persona

Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or judgement
Giustizia o giudizio
Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or...
Giustizia o ...
Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or judgement
Giustizia o giudizio
Justice and judgement
Giustizia e giudizio
Justice or...
Giustizia o ...

Risou to genjitsu no kubetsu tsukazu tada koritsu muen ni
Risou a genjitsu non kubetsu tsukazu Tada koritsu Muen ni
Kuzure yuku danjou de dokusaisha no nare no hate wo shiru
Kuzure Yuku Danjou de dokusaisha non nare nessun odio wo shiru
Tsuki ageta tenohira wo nigiri shimete ima koe wo toki hanate
Tsuki ageta tenohira wo nigiri shimete ima Koe wo toki hanate
Tsumi ageta danjou de dokusaisha ni narikiri
Tsumi ageta Danjou de dokusaisha ni narikiri
Mina, shitagae
Mina, shitagae


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P