Testo e traduzione della canzone GLAY - Surf Rider

I'M JUST SPEED STAR!! (I'M JUST SPEED STAR!!)
Sono solo SPEED STAR !! (Sto solo SPEED STAR !!)
Gigabaito kizamu rokka
Gigabaito kizamu Rokka
KING (k)ROCK WEB MASTER!! (KING (k)rOCK WEBMASTER!!)
RE WEB MASTER (k) ROCK !! (RE (k) Rocca WEBMASTER !!)
Megasaikuroomu furi ka
Megasaikuroomu furi ka
I'M JUST SPEED 5TAR!! (I'M JUST SPEED STAR!!)
Sono solo SPEED 5TAR !! (Sto solo SPEED STAR !!)
Gigabaito konasuwa ka
Gigabaito konasuwa ka
UNLIMITED FUTURE!! (UNLIMITED FUTURE!!)
FUTURO UNLIMITED !! (FUTURO UNLIMITED !!)
Ekkusu sedai nyuuromansa
Ekkusu Sedai nyuuromansa
JET BOAT ga kirisaku yamino ekizoo suto saudo
Moto d'acqua ga kirisaku yamino ekizoo Suto saudo
Gekkou de PLUG ni hi wo tsukeru
Gekkou de SPINA ni hi wo tsukeru
I'M JUST SURF RIDER!! mugen no rinenni azen to souzen
Sono solo SURF RIDER !! Mugen no Azen rinenni a souzen
UG ni anzen no angou M to L hissujouken
UG ni anzen non angou M L hissujouken
I'M JUST SURF RIDER!! higenjitsu no kasetsu + isou CIRCUIT
Sono solo SURF RIDER !! higenjitsu non kasetsu + Isou CIRCUITO
GERU jou no nami wo EJJI de kiritadori tsuita tougenkyou
GERU Jou non nami wo EJJI de kiritadori tsuita Tougenkyou
I'M JUST SPEED 5TAR!! (I'M JUST SPEED STAR!!)
Sono solo SPEED 5TAR !! (Sto solo SPEED STAR !!)
Gigabaito kizamu rokka
Gigabaito kizamu Rokka
KING (k)ROCK WEBMASTER!! (KING (k)rOCK WEBMASTER!!)
RE (k) WEBMASTER ROCK !! (RE (k) Rocca WEBMASTER !!)
Megasaikuroomu furi ka
Megasaikuroomu furi ka
I'M JUST SPEED STAR!! (I'M JUST SPEED STAR!!)
Sono solo SPEED STAR !! (Sto solo SPEED STAR !!)
Gigabaito konasuwa ka
Gigabaito konasuwa ka
UNLIMITED FUTURE!! (UNLIMITED FUTURE!!)
FUTURO UNLIMITED !! (FUTURO UNLIMITED !!)
Ekkusu sedai nyuuromansa
Ekkusu Sedai nyuuromansa
(S.T.) DEATH CITY karagozen reijino kanega narihibiki
(S.T.) CITTA 'MORTE karagozen reijino kanega narihibiki
Gekkou de Plug nihiwo tsukero
Gekkou de Plug nihiwo tsukero
Nitro kande mezamena 10053r (looser)
Nitro Kande mezamena 10053r (looser)
I'M JUST SURF RIDER!! mugen no rinen ni azento souzen
Sono solo SURF RIDER !! Mugen no rinen ni azento souzen
UG ni anzen no angou hohoemu toeru hissujouken
UG ni anzen non angou hohoemu toeru hissujouken
I'M JUST SURF RIDER!! higenjitsu no kasetsu + isou CIRCUIT
Sono solo SURF RIDER !! higenjitsu non kasetsu + Isou CIRCUITO
Geru jou no namiwo ejjide kiritadori tsuita tougenkyou
Geru Jou non namiwo ejjide kiritadori tsuita Tougenkyou
I'M JUST SPEED STAR!! (I'M JUST SPEED STAR!!)
Sono solo SPEED STAR !! (Sto solo SPEED STAR !!)
Kizen to gizen niazen to souzen
Kizen a gizen niazen a souzen
I'M JUST SURF RIDER!! JET #CL0UD 9 (JET #CLOUD 9)
Sono solo SURF RIDER !! JET # CL0UD 9 (JET #CLOUD 9)
I'M JUST SPEED STAR!! (I'M JUST SPEED STAR!!)
Sono solo SPEED STAR !! (Sto solo SPEED STAR !!)
Izen toshite mizen ni kaihibouzen
Izen toshite mizen ni kaihibouzen
I'M JUST SURF RIDER!! JET #CL0UD 9 (JET #CLOUD 9)
Sono solo SURF RIDER !! JET # CL0UD 9 (JET #CLOUD 9)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P