Testo e traduzione della canzone Cornelis Vreeswijk - Sambaliten

Vad heter du min lilla vän?
Qual è il tuo nome, il mio piccolo amico?
Jo jag heter välan sambaliten
Beh il mio nome è ora quindi poco samba
För det var min far som kallade mig så
Perché era mio padre che mi chiamava così
Och sen lät han mig från sig gå
E poi mi ha lasciato andare dal
För det var min far som kallade mig så
Perché era mio padre che mi chiamava così
Och sen lät han mig från sig gå
E poi mi ha lasciato andare dal

Vart gick du då min lilla vän?
Dove sei andato quando il mio piccolo amico?
Jo jag knackade på hos fattigfolket
Beh Bussai poveri
För det var hos fattigt folk jag kom till
Perché era a povera gente, sono venuto a
Och det är hos dem jag vara vill
Ed è con loro che voglio essere
För det var hos fattigt folk jag kom till
Perché era a povera gente, sono venuto a
Och det är hos dem jag vara vill
Ed è con loro che voglio essere

Mitt namn är Sambaliten
Il mio nome è Little Samba
Jag är den jag är
Io sono colui che sono
När du hör gitarren skorra i natten
Quando si sente il vaso chitarra di notte
Då är Sambaliten där
Poi Samba Piccolo dove
Aayy hahaha
Aayy hahaha
Andale (någonting mer)
Andale (niente di più)

Vad skall du göra lilla vän?
Cosa stai facendo mia cara?
Jo jag ska välan bli större
Bene io ora quindi essere maggiore
Och en vacker dag blir jag stor musik
E un giorno sarò grande musica
Men jag vill aldrig någonsin bli rik
Ma non avrei mai mai diventare ricco
Och en vacker dag blir jag stor musik
E un giorno sarò grande musica
Men jag vill aldrig någonsin bli rik
Ma non avrei mai mai diventare ricco

Vad vill du bli då lille vän?
Che cosa si ottiene quando il piccolo ragazzo?
Jo nog vet jag allt vad jag vill bli:
Abbastanza bene, so tutto io voglio essere:
Först av allt vill jag bli en melodi
Prima di tutto voglio diventare una melodia
Och sen vill jag bli fri.
E poi io voglio essere libero.

Mitt namn är Sambaliten
Il mio nome è Little Samba
Jag är den jag är
Io sono colui che sono
När du hör gitarren skorra i natten
Quando si sente il vaso chitarra di notte
Då är Sambaliten där
Poi Samba Piccolo dove


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Cornelis Vreeswijk - Sambaliten video:
P