Testo e traduzione della canzone Cornelis Vreeswijk - Jantjes Blues

Jantje was aan het wandelen op het Leidseplein
Johnny stava camminando sul Leidseplein
Toen vond hij een riksdaalder en dat vond hij fijn
Quando ha scoperto che stava bene e riksdaalder
Hij kocht er zoute pinda's voor, sigaretten en drop
Ha comprato noccioline salate, sigarette e drop
Kortom, in no time waren al zijn centen op
In breve, in nessun momento sono stati i suoi soldini
Maar hij werd geschaduwd door een brigadier
Ma è stato oscurato da un sergente
Die zij tegen Jantje: "Hé, kom jij maar eens hier
Si scontrano con Johnny: "Ehi, vieni qui
Ik weet niet of je het weet, maar riksdaalders op straat
Non so se lo sai, ma strada riksdaalders
Zijn verloren goederen en horen aan de staat"
Oggetti smarriti e appartengono allo Stato "
De rechter zei: "Hé Jantje, weet jij wel wat je bent
Il giudice ha detto: "Hey Johnny, sai quello che sei
Dat noemen wij juridisch jeugddelinquent
Chiamiamo legale delinquente giovanile
Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan
Una vergogna per i tuoi genitori, il tuo futuro alla luna
Want als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan"
Perché quando si cresce, non si ottiene un buon lavoro "
"Stik maar", zei Jantje, "met die kouwe kak
"Vaffanculo", ha detto Johnny, "coloro freddo cacca
Ma is de hort op en pa zit in de bak
Ma è il hort e papà di in carcere
Wat die er van zeggen, dat lap ik aan mijn schoen
Cosa dire a riguardo, mi straccio sulla mia scarpa
En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen"
E quando sarò grande, mi prendo cura dei miei soldi "
Toen haalde men er een heel stel psychologen bij
Poi hanno tirato fuori un mazzo di psicologi
Die vonden hem gevaarlijk voor de maatschappij
Chi lo ha trovato pericoloso per la società
Vandaag een riksdaalder en morgen een kluis
Oggi un riksdaalder e un domani sicuro
Hupsakee, de bajes in en weg met dat gespuis
Hupsakee, il carcere e sbarazzarsi di quella feccia
Op zijn verjaardag zat Jantje in de cel
Giorno del suo compleanno, Johnny era in prigione
Er kwam geen visite, maar cadeautjes kreeg hij wel
Non c'era lavoro, ma lo ha fatto ottenere regali
Ma stuurde hem een ijzerzaag, pa stuurde hem een boor
Ma lui un seghetto inviato, papà lo ha mandato un trapano
"Daar gaat hij dan", zei Jantje en ging ervandoor
"Eccolo," disse Johnny, e si tolse
Buiten de bajes zag hij een auto staan
Fuori dalla prigione, vide una macchina dietro
"Die leen ik maar", zei Jantje, zo gezegd zo gedaan
"Questo prendo in prestito, ma", ha detto Johnny, Detto fatto
Maar in een scherpe bocht kreeg die kar een lekke band
Ma in una curva a gomito che ha ottenuto un pneumatico carrello piatta
Sloeg zeven maal over de kop en vloog in de brand
Hit sette volte sulla testa e ha preso fuoco
Hiermede eindigt het verhaal van onze held
Finisce con la presente la storia del nostro eroe
Een blues voor Jantje zongen de vogels in het veld
Un blues di Johnny cantò per gli uccelli nel campo
"Jezus", zei de dominee, "sta zijn zieltje bij"
"Gesù," il pastore ha detto, "stare in piedi nella sua anima"
Maar Jantje had er maling aan, want Jantje was vrij
Ma Johnny ha dovuto macinare, perché Johnny era abbastanza
Jantje was vrij
Johnny era abbastanza
Jantje was vrij
Johnny era abbastanza
Jantje was vrij
Johnny era abbastanza


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Cornelis Vreeswijk - Jantjes Blues video:
P