Testo e traduzione della canzone Bisquit - Wracaj Już

Wracaj już
Tornate ora
Bez Ciebie cicho tu
Senza di voi qui in silenzio
Gdzie jest gwar?
Dove si dice?
Bez niego pusto tak
Senza di essa in modo da svuotare

Wracaj już
Tornate ora
Bez Ciebie pusto tak
Così vuoto senza di te
Gdzie jest śmiech?
Dove è la risata?
Który otulał nas
Il che ci avvolgeva

Jesteś wodą w szklance
Sei in un bicchiere d'acqua
Kawą w filiżance
Caffè in una tazza
I schowaną w koncie ćmą
E sepolto nel tuo account falena
Lekkim drżeniem zasłon
Tende tremore Lievi
Światłem które zgasło
Quella luce si spense
Szumem wolnych w radiu fal
Privo di rumore sulle onde radio

Wracaj już
Tornate ora
Bez Ciebie żaden dzień
Senza di te, nessuno del giorno
Nie jest tym
Non è la
Czym zawsze dla mnie był
Ciò che era sempre lì per me

Jesteś wodą w szklance
Sei in un bicchiere d'acqua
Kawą w filiżance
Caffè in una tazza
I schowaną w koncie ćmą
E sepolto nel tuo account falena
Lekkim drżeniem zasłon
Tende tremore Lievi
Światłem które zgasło
Quella luce si spense
Szumem wolnych w radiu fal
Privo di rumore sulle onde radio

W każdej mojej myśli
In nessuno dei miei pensieri
W tym co mi się przyśni
Questo quello che ho sognato
W deszczu który właśnie spadł
La pioggia è appena caduto
Jesteś każdym dźwiękiem
È tutto il suono
Nawet tej piosenki
Anche questa canzone
Każdym słowem które znam
Ogni parola che io so


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P