Testo e traduzione della canzone Bisquit - Prosta Historia

Czy może jeszcze raz
Può di nuovo
historia powtórzy się?
La storia si ripete?
Bo nie zdążyłam dobrze poznać,
Perché io non ho il tempo per conoscere,
nie zdążyłam poznać cię.
Non ho potuto conoscerti.
Wydaje mi się że dobry plan
Mi sembra che un buon piano
zapisano w górze nam
Abbiamo salvato up
lecz droga nagle się rozeszła
ma la strada improvvisamente si diffuse
wtedy przyspieszył czas.
poi accelerato tempo.

A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć,
E ora so che non posso avere tutto,
choć wierzę w to, że gdzieś spotkamy się.
ma credo che ci incontreremo in qualche luogo.

Odwracam się myśląc, że to ty
Alzo pensando che si era
i wszędzie widzę twoją twarz
e dappertutto vedo il tuo volto
jesteś moim niespełnieniem
sei la mia incapacità di
na co czekam nie widząc co mam.
Non vedo l'ora di non vedere quello che ho ottenuto.

A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć,
E ora so che non posso avere tutto,
choć wierzę w to, że gdzieś spotkamy się.
ma credo che ci incontreremo in qualche luogo.

Zabrakło anioła, który nam
Non c'era nessun angelo a noi
wskaże wyraźnie drogi plan.
mostra chiaramente il piano stradale.
Zabrakło anioła a może nam
Non c'era nessun angelo, e possiamo
nie chciano go nigdy dać.
non volevano che lui mai dare.

A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć,
E ora so che non posso avere tutto,
choć wierzę w to, że gdzieś spotkamy się.
ma credo che ci incontreremo in qualche luogo.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P