Capercaillie testi e traduzioni di canzoni:

Canzone
Capercaillie - Alasdair Mhic Colla
Capercaillie - Alasdair Mhic Colla Ghasda
Capercaillie - Am Buachaille Ban
Capercaillie - An Ribhinn Donn
Capercaillie - Aodann Srath Bhàin
Capercaillie - Breisleach
Capercaillie - Crime Of Passion
Capercaillie - Dean Sàor An Spiórad
Capercaillie - Eilean A' Cheo
Capercaillie - Finlay's
Capercaillie - Fisherman's Dream
Capercaillie - Fogsail An Dorus / Nighean Buhaidh' Ruadh
Capercaillie - Hoireann O
Capercaillie - Inexile
Capercaillie - M'ionam
Capercaillie - Ma Theid Mise Tuilleagh
Capercaillie - Maighdeanan Na H-airidh
Capercaillie - Mo Chailin Dileas Donn
Capercaillie - Oh mo dhuthaich (Scottish song - Oh my country)
Capercaillie - Oh My Boatman (translation)
Capercaillie - Oran Sugraidh
Capercaillie - Puirt A Beul - Snug In A Blanket
Capercaillie - Rann Na Móna
Capercaillie - Seice Ruairidh
Capercaillie - Soraidh Bhuam Gu Barraidh
Capercaillie - Stinging Rain
Capercaillie - The Boy Who
Capercaillie - The Tree
Capercaillie - Waiting For The Wheel To Turn
Capercaillie - Heart Of The Highland
Capercaillie - The slopes of Strath Bàn
Capercaillie - Rann Na Móna
Capercaillie - Rapture
Capercaillie - Oh Mo Dhuthaich
Capercaillie - Truth Calling
Capercaillie - The Blue Rampart
Capercaillie - Outlaws
Capercaillie - An T-Iarla Diurach
Capercaillie - Coisich A' Ruin
Capercaillie - Skye Waulking Song
Capercaillie - Bonaparte
Capercaillie - Milleadh Nam Braidhrean
Capercaillie - Co Ni Mire Rium
Capercaillie - Aodann Srath Bhàin
Capercaillie - Gaol Troimh Aimsirean
Capercaillie - Dean Sàor An Spiórad
Capercaillie - Oh My Country (Translation)
Capercaillie - You Will Rise Again
Capercaillie - Am Buchaille
Capercaillie - Stinging Rain
Capercaillie - Waiting For The Wheel To Turn
Capercaillie - 's Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
Capercaillie - To The Moon
Capercaillie - The Miracle Of Being
Capercaillie - Fisherman's Dream
Capercaillie - Sardinia
Capercaillie - Grace And Pride
Capercaillie - An Ataireachd Ard
Capercaillie - Shelter
Capercaillie - Both Sides Of The Tweed
Capercaillie - God's Alibi
Capercaillie - Why Won't You Touch Me
Capercaillie - Maighdeanan Na H-Airidh
Capercaillie - Nil Si I Ngra
Capercaillie - Servant To The Slave
Capercaillie - The Crooked Mountain
Capercaillie - I Feel The Winter Night Long (Translation)
Capercaillie - Claire In Heaven
Capercaillie - Beautiful Wasteland
Capercaillie - Fear-Allabain
Capercaillie - Breisleach
Capercaillie - Am Mur Gorm
Capercaillie - Aignish
Capercaillie - Alasdair Mhic Colla
Capercaillie - Cumha Do Dh'uilleam Soisal
Capercaillie - Eilean A' Cheo
Capercaillie - The High Swelling Of The Sea (Translation)
Capercaillie - You